Miljøundersøkelser

Åkerblå utfører undersøkelser og veiledning om og i det marine miljø. Med lang erfaring og høy kompetanse stiller vi oss tilgjengelige for å utføre tjenester med merverdi. Du skal få mer enn resultater i en tabell, men støtte til å gjøre gode valg og veiledning når det trengs.

Har du spørsmål om miljøundersøkelser?
Ta kontakt med Dagfinn.

Bilde av ansatt Dagfinn Breivik Skomsø
Dagfinn Breivik Skomsø
Fagleder miljø

Det dukker stadig opp nye krav til næringene som ønsker å bruke naturressursene i havet; vi må vite hva som finnes under havoverflaten og helst forstå det før vi kan bruke det. Derfor skal Åkerblå være en aktør som er oppdaterte og klare for den neste utfordringen. Er det noe du lurer på, men ikke finner på våre nettsider så må du gjerne ta kontakt – vi finner en løsning på det meste!

Miljøovervåking

Åkerblå utfører en rekke akkrediterte tjenester for dokumentasjon og overvåking av miljøet. Gjennom et løsningsorientert og ledende fagmiljø tilbyr vi en rekke tjenester og tilpassede overvåkingsprogram etter krav og ønske.

Vi er til stede og godt kjent langs norskekysten, hvor vi flere steder er etablert med båter for effektiv gjennomføring av miljøundersøkelser. Gjennom god dialog med sektormyndigheter og andre interessenter bidrar vi til problemløsing i tillegg til å sørge for at arbeidet er kunde- og samfunnsmessig relevant.

Forundersøkelser

Forundersøkelsen dokumenterer forholdene i miljøet før noe gjøres der og fungerer som en referanse. I forbindelse med akvakultur danner en rekke undersøkelser underlaget for søknad om etablering eller vesentlig endring av et oppdrettsanlegg i henhold til NS9410 (2016). Et slikt grunnlag brukes også for å lage gode overvåkingsplaner for det potensielle anlegget, eller andre tiltak i sjøen.

Åkerblå hjelper deg med å lage gode planer, gjennomfører miljøundersøkelser og sammenfatter den nødvendige informasjonen inn i et forundersøkelsesdokument. Dukker det opp mulige utfordringer så samarbeider vi med deg og relevante myndigheter for å få avklart dette på et tidlig tidspunkt slik at søknadsprosessen går som planlagt.

B- og C- undersøkeleser

Med høy fagkompetanse og god infrastruktur vil Åkerblå kunne gjennomføre B- og C-undersøkelser på en effektiv måte. Vi vil bidra til kloke valg som gagner miljøet rundt, men også fisken i merdene. Vi har en egen lab som er akkreditert for analyser av faunaprøvene.

Kloke valg som gagner miljøet rundt, men også fisken i merdene

Åkerblå er stadig involvert i faglige avklaringer med myndighetene og har tidligere vært med i referansegruppen for standarden sammen med oppdrettere, forskere og myndigheter; grunnlaget for disse miljøundersøkelsene. Behov for slike undersøkelser kan dukke opp i andre sammenhenger også, slik som ved forundersøkelser.

ASC Salmon Standard

En godkjenning etter ASC standarden (Aquaculture Stewardship Council – Salmon Standard) vil gi oppdretteren en sertifisering som bevis på en miljøvennlig og ansvarlig drift av lokaliteten. Åkerblå utfører planlegging av prøvestasjoner, uttak av sediment og artsidentifisering som er en del av kravene i denne standarden. Vi er akkreditert og har god erfaring med slike undersøkelser og kombinerer gjerne med andre besøk for effektiv oppdragsløsning. Er det behov for modellering så bistår vi med solid kompetanse fra våre dyktige oseanografer.

Overvåking av resipient

«Resipient» er ordet som ofte dukker opp når en omtaler utslipp. Det er definert som et luftområde, et vann, en elv, et vassdrag eller et havområde som mottar utslipp av forurensninger.

Vil eller må du overvåke bedriften din så vil Åkerblå hjelpe deg med å tilfredsstille kravene som ofte er oppgitt i en utslippstillatelse. Ved behov så utformer vi en effektiv overvåkingsplan og får denne godkjent og gjennomført i dialog med forurensningsmyndighetene. I slike undersøkelser vil flere av våre tjenester kunne være akkrediterte.

Bilde og videoundersøkelser

Bilde- og videoundersøkelser er ofte nødvendig for å kartlegge hardere bunnforhold, naturtyper eller resultat av menneskelig aktivitet. Åkerblå har tett kontakt med relevante forskningsfelt og aktuelle myndigheter, stiller med marinbiologer i felt og har høy kompetanse på å vurdere de biologiske forholdene på havbunnen.

  • Sårbare arter og naturtyper som korallskog, korallrev, svamper og sjøfjær
  • Naturmangfold
  • Hardbunn
  • Bløtbunn
Korall1

Strandsoneundersøkelser

Åkerblå er akkreditert for gjennomføring av strandsoneundersøkelser.
Vi gjennomfører også befaring av områder for dokumentasjon av mulig forurensing, forsøpling og lignende. Ved behov utarbeider vi en effektiv overvåkingsplan som vi avklarer med nødvendige myndigheter og deg som kunde.

Strandsoneundersøkelsene våre er akkreditert etter NS-EN ISO/IEC 17025:2017 TEST 252

Ålegressundersøkelser


I forbindelse med vannforskriften har ålegress en viktig rolle da den kan vokse i områder med lav vannutskiftning som vil være mer følsomme for overgjødsling enn vanntyper med stor vannutskiftning. Åkerblå gjennomfører befaring og vurdering av slike ålegressforekomster og med tett kontakt opp mot gjeldende forskningsmiljø og myndigheter leverer vi rapporter av god kvalitet.

Gytefeltsundersøkelse

Gytefelt er nøkkelområder for reproduksjon hos fisk og undersøkelser ved riktig tidspunkt på våren vil kunne gi viktig informasjon om statusen til gytefeltet. Åkerblå kartlegger gytefelt gjennom eggranskninger: vi samler inn egg etter en standardisert metode og torskeeggene vurderes etter størrelse og alder. Med informasjon om innhold og tetthet av egg kan vi gi en vurdering av gytefeltet.

Gytefelt

Bentiske analyser

Sammensetningen av dyrearter gir viktige opplysninger om miljøforholdene ved en lokalitet eller et utslipp. Slike analyser er viktig i forbindelse med pålagte B- og C-undersøkelser, Resipientundersøkelser eller ved miljøsertifiseringer som ASC Salmon standard. I tillegg til at bentiske analyser er viktige i forbindelse med miljøovervåking av akvakultur er det ofte essensielt for god miljødokumentasjon av vannforekomster i fjorder og kystvann, men også relevant i forbindelse med de fleste tiltak i sjøen slik som petroleumsvirksomhet og etablering av brygger og kaianlegg.

Åkerblå utfører akkrediterte tjenester i henhold til NS-EN ISO 16665 (2014) og NS9410 (2016) innen prøvetaking, opparbeiding, analyse og faglig vurdering av bunndyrsprøver. I tillegg stiller vi med fagekspertise for å undersøke og vurdere litoral og sublitoral hardbunnsflora og fauna.

I tillegg stiller vi med fagekspertise for å undersøke og vurdere litoral og sublitoral hardbunnsflora og fauna.

Våre bentiske analyser er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 16665 (2014) og NS9410 (2016)

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.