Skip Navigation

Kunnskapsbasert havhelse

God fiskehelse, fiskevelferd, og godt miljø er nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.

Kurs

Våre kurs bidrar til økt kunnskap, trygghet og trivsel. Ved å gi ansatte god opplæring øker man produktivitet og sikrer gode rutiner.

Godkjenning

Kvalitet i alle ledd. Vi er akkreditert og kvalifisert. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør, og alle avdelinger utfører akkrediterte tjenester.

Åkerblå kjøper resterende 51 prosent av Marin Helse

Åkerblå Group har inngått en avtale om å kjøpe resterende 51 prosent av aksjene i Marin Helse AS gjeldende fra 1. juli 2020. Åkerblå eier dermed 100 prosent av Marin Helse.

Åkerblå bestiller sin fjerde båt fra Skarsvåg Boats

ÅKERBLÅ UTFØRER MILJØUNDERSØKELSER MED EGNE BÅTER I FORBINDELSE MED COVID-19

Åkerblå sin policy knyttet til Corona

Åkerblå gjør løpende vurderinger av situasjonen, og vil oppdatere våre retningslinjer ut fra de råd som til enhver tid er gjeldende.

Se eldre inlegg