Skip Navigation

Kunnskapsbasert havhelse

God fiskehelse, fiskevelferd, og godt miljø er nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.

Kurs

Våre kurs bidrar til økt kunnskap, trygghet og trivsel. Ved å gi ansatte god opplæring øker man produktivitet og sikrer gode rutiner.

Godkjenning

Kvalitet i alle ledd. Vi er akkreditert og kvalifisert. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør, og alle avdelinger utfører akkrediterte tjenester.

Åkerblå styrker FoU engasjementet og oppretter egen FoU avdeling

Halvor Hektoen er ansatt som leder for en nyopprettet FoU-avdeling i Åkerblå

Ny leder for fiskehelseavdelingen på Frøya

Ledig stilling
Vi søker Oseanograf

Vi er i stadig vekst og søker nå vår nye Åkerblå’er

Ledig stilling
Miljøkonsulent

Vi er i stadig vekst og søker nå vår nye Åkerblå’ er

Se eldre inlegg