Skip Navigation

Kunnskapsbasert havhelse

God fiskehelse, fiskevelferd, og godt miljø er nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.

Kurs

Våre kurs bidrar til økt kunnskap, trygghet og trivsel. Ved å gi ansatte god opplæring øker man produktivitet og sikrer gode rutiner.

Godkjenning

Kvalitet i alle ledd. Vi er akkreditert og kvalifisert. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør, og alle avdelinger utfører akkrediterte tjenester.

Ledig stilling
Vi søker CFO

For å styrke selskapets økonomi- og finansfunksjon søkes nå CFO.

Lansering av helseportal

I samarbeid med MarinHelse og Benchmark har Åkerblå utviklet et journalsystem for fiskehelse, som skal gjøre det enklere for oss å hjelpe våre kunder.

Ledig stilling
FLERE SPENNENDE STILLINGER INNEN LEDELSE OG FISKEHELSE

Vi ønsker å styrke vår Fiskehelseavdeling, og søker faste ansatte og sommervikarer.

Fiskehelsebiologer og rekvisisjonsrett antibiotika

Det hersker usikkerhet rundt fiskehelsebiologers foreskrivningsrett, og hvorvidt det vil komme begrensningern knyttet til denne i framtida.

Se eldre inlegg