Skip Navigation

Kunnskapsbasert havhelse

God fiskehelse, fiskevelferd, og godt miljø er nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.

Kurs

Våre kurs bidrar til økt kunnskap, trygghet og trivsel. Ved å gi ansatte god opplæring øker man produktivitet og sikrer gode rutiner.

Godkjenning

Kvalitet i alle ledd. Vi er akkreditert og kvalifisert. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør, og alle avdelinger utfører akkrediterte tjenester.

Trude Steinbru Heggstad ny leder for innovasjon og FoU i Åkerblå

Åkerblå Group ansetter Trude Steinbru Heggstad som ny leder for innovasjon og FoU.

Rigger seg for fremtiden, Åkerblå inn på eiersiden

Regionens største forskningsinstitutt gjør grep for å kunne fortsette veksten. Tre selskaper blir til ett og Åkerblå kommer med på laget.

Ledig stilling
Veterinær/ fiskehelsebiolog

Søknadsfrist 13. februar

Lisbeth Y. Reinholdtsen blir leder for fiskehelse i Åkerblå, Nordland

Ny leder for Fiskehelse Nordland

Se eldre inlegg