Skip Navigation

Kunnskapsbasert havhelse

God fiskehelse, fiskevelferd, og godt miljø er nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.

Kurs

Våre kurs bidrar til økt kunnskap, trygghet og trivsel. Ved å gi ansatte god opplæring øker man produktivitet og sikrer gode rutiner.

Godkjenning

Kvalitet i alle ledd. Vi er akkreditert og kvalifisert. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør, og alle avdelinger utfører akkrediterte tjenester.

Ledig stilling
Vi søker: Økonomileder

Vi ønsker å videreutvikle og styrke økonomistyringen i våre selskap og søker derfor Økonomileder

Ledig stilling
Vi søker: Marin ingeniør / inspektør

Søknadsfrist 15.06.18

Ledig stilling
Vi søker: Miljøkonsulenter i Tromsø og Svolvær

Åkerblå er i stadig vekst, og på grunn av økt oppdragsmengde søker vi ytterligere to miljøkonsulenter

Vil optimalisere lusetellingen i havbruket

Åkerblå skal bistå i prosjektet

Se eldre inlegg