Skip Navigation

Kunnskapsbasert havhelse

God fiskehelse, fiskevelferd, og godt miljø er nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.

Kurs

Våre kurs bidrar til økt kunnskap, trygghet og trivsel. Ved å gi ansatte god opplæring øker man produktivitet og sikrer gode rutiner.

Godkjenning

Kvalitet i alle ledd. Vi er akkreditert og kvalifisert. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør, og alle avdelinger utfører akkrediterte tjenester.

Ledig stilling
Vi søker Miljøkonsulent

Vi er i stadig vekst og søker nå vår nye Åkerblå’er

Ny tjeneste: Miljøvurderinger før bruk av legemidler

Åkerblå kan bidra med vurderinger rundt forsvarlig bruk av legemidler og kjemikalier i henhold til krav i Akvakulturdriftsforskriften §15.

FRA 2 TIL 1-DAGS FISKEVELFERDSKURS!

Vi har endret våre tradisjonelle velferdskurs for å tilby økt effektivitet, lavere kostnader og bedre utnyttelse av tiden til kursdeltakerne!

Sjekker om sjøbunnen er frisk

Hitra-Frøya har vært med oss ut i felt

Se eldre inlegg