Skip Navigation

Kunnskapsbasert havhelse

God fiskehelse, fiskevelferd, og godt miljø er nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.

Kurs

Våre kurs bidrar til økt kunnskap, trygghet og trivsel. Ved å gi ansatte god opplæring øker man produktivitet og sikrer gode rutiner.

Godkjenning

Kvalitet i alle ledd. Vi er akkreditert og kvalifisert. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør, og alle avdelinger utfører akkrediterte tjenester.

VURDERING AV VELFERD TIL ROGNKJEKS VED BRUK AV FLS AVLUSER

Møt oss på Aqua Nor!

Møt oss i hall F på stand F-544

Vi lanserer fjerninspeksjon som supplement til tradisjonelle båtinspeksjoner

Målet er å behovsprøve ressurser i større grad. Fiskehelsepersonell er til tider en begrenset ressurs, samtidig bruker båtene i noen tilfeller uforholdsvis mye tid på logistikk rundt inspeksjoner. Vi har et mål om å effektivisere denne aktiviteten

Åkerblå kjøper alle aksjene i FoMAS – Fiskehelse og Miljø AS

Åkerblå Group AS kjøper de resterende aksjer i FoMAS Fiskehelse og Miljø AS, 1. august 2019.

Se eldre inlegg