Skip Navigation

Kunnskapsbasert havhelse

God fiskehelse, fiskevelferd, og godt miljø er nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.

Kurs

Vi har samlet vår aktivitet på kurs og undervisning under et nytt varemerke. Se www.akvademiet.no 

Godkjenning

Kvalitet i alle ledd. Vi er akkreditert og kvalifisert. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør, og alle avdelinger utfører akkrediterte tjenester.

John Andreas Ness inn som prosjektleder i «Akvademiet»

Åkerblå har styrket sin satsing på kurs og undervisning

Åkerblå Group AS kjøper 100% av aksjene i Kystplan AS

Åkerblå Group As har kommet til enighet med Kystplan AS hvor Åkerblå Group AS kjøper 100 % av aksjene i selskapet.

Alle E-kurs tilgjengelig for skoleelever

Framtida er blå, og ligger i hendene til våre ungdommer

Åkerblå Group kjøper 100% av aksjene i hhv. Ferskvannsbiologen AS og Skandinavisk Naturovervåkning AS

Se eldre inlegg