Skip Navigation

Kunnskapsbasert havhelse

God fiskehelse, fiskevelferd, og godt miljø er nødvendige forutsetninger for en lønnsom og bærekraftig produksjon av oppdrettsfisk.

Kurs

Våre kurs bidrar til økt kunnskap, trygghet og trivsel. Ved å gi ansatte god opplæring øker man produktivitet og sikrer gode rutiner.

Godkjenning

Kvalitet i alle ledd. Vi er akkreditert og kvalifisert. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør, og alle avdelinger utfører akkrediterte tjenester.

Sjekker om sjøbunnen er frisk

Hitra-Frøya har vært med oss ut i felt

Broodstock Capital inn i Åkerblå

Sjømatinvestor Broodstock Capital går inn på eiersiden av det norske havhelseselskapet Åkerblå AS.

Åkerblå lanserer E-kurs i februar!

Vi i Åkerblå lanserer det første E-kurset i fiskevelferd i løpet av februar.

Åkerblå styrker FoU engasjementet og oppretter egen FoU avdeling

Halvor Hektoen er ansatt som leder for en nyopprettet FoU-avdeling i Åkerblå

Se eldre inlegg