Åkerblå tilbyr både målinger og modellering av havstrøm, hvor lokale drivkrefter og variasjoner i strømforhold blir kartlagt og vurdert.

Har du spørsmål om strømmålinger, strømmodellering eller strømkart? Ta kontakt med

Bilde av ansatt Jenny-Lisa Reed
Jenny-Lisa Reed
Avdelingsleder Havdynamikk

Strømmåling

Målinger av havstrøm kan utføres av enkelte dyp eller av et helt dybdelag i vannsøylen, og gir et innblikk i reelle strømforhold i et område for perioden målingene er utført. En strømrapport utarbeides fra slike målinger av havstrøm for å gi et grundig vurderingsgrunnlag av forholdene i et område.

Strømrapport oppfyller kravene etter Norsk Standard (NS9425-Del1, NS9415-Del2).

Strømmålinger kan brukes til blant annet

 • Rigganalyse for sikring av målinger av god kvalitet
 • Måling av vannstrøm
 • Analyse av tidevannsbidrag til vannstrøm
 • Analyse av vindpåvirkning på vannstrøm
 • Analyse av ekstreme tilfeller av vannstrøm (ekstremverdianalyse)
 • Vertikal profil av temperatur, saltinnhold og oksygen i vannsøylen (CTD-profil)
 • Tolkning og vurdering av resultater

Strømmålinger kan videre benyttes til blant annet:

 • Lokalitetsundersøkelser
 • Validering av 3D-modellering
 • Stasjonsplassering for undersøkelser av bunnsediment
 • Plassering av inntaks- og/eller utslippspunkt fra landbasert næring
 • Søknad om akvakulturanlegg
 • Beregne dimensjonerende laster på marin struktur

Strømmodellering

En modell for havstrøm beregner forventede strømforhold i et område over tid. Det bygges opp en unik modell for hvert område, for å beskrive lokale variasjoner i strømforhold.


Strømkart

Et strømkart er en presentasjon av grovt modellerte strømforhold i et område. Dette gir en indikasjon på strømhastighet og -retning i mulige områder for utvidelse eller opprettelse av sjøkonstruksjoner.

Strømkart inkluderer:

 • Beregning av havstrøm vha. numerisk strømmodell med grov oppløsning
 • Beregning av ekstremverdi av strømhastighet og tilhørende retning

Strømkart: Effektiv transporthastighet vist med farge, og retning vist med piler. Røde punkter viser eksempler på posisjoner hvor man kan hente ut verdier.

Strømrose: Prosentvis fordeling av målt strømhastighet, fordelt i 10°-retningssektorer. Målt strømhastighet er fordelt i ulike intervaller, indikert med fargeskala.

Strømhastighetsprofil

Variasjon i målt strømhastighet i vannsøylen i løpet av en måleperiode. Dato er indikert på x-aksen, dyp på y-aksen og strømhastighet på z-aksen samt med fargeskala.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.