Lakselusbekjempelse

Åkerblå hjelper oppdrettere å iverksette effektive tiltak, både på den enkelte lokalitet og i samarbeid mellom ulike aktører i samme område for å forebygge luseutfordringer.

Lakselus er en naturlig del av mangfoldet i havet. I intensivt oppdrett kan lakselus få gunstige forhold som gir større formerings- og spredningspotensiale. Hyppige behandlinger mot lakselus kan føre til at velferds- og sykdomsutfordringer øker.

For å bekjempe lakselus, er man avhengig av å legge gode strategier og iverksette målrettede tiltak. Feilprioritering av tiltak kan føre til dårlig effekt, store kostnader og unødige helse- og velferdsutfordringer. Det er helt nødvendig å ha god oversikt over resistenssituasjonen i ulike områder gjennom å evaluere gjennomførte behandlinger.

Åkerblå er gjennom sitt brede erfaringsgrunnlag fra hele landet en en god samarbeidspartner i arbeidet for å bekjempe lakselus.

Lusebekjempelse på lokalitetsnivå

Det er avgjørende med god forebygging på lokalitetsnivå, Åkerblå gir veiledning angående forebygging og strategier for å unngå luseutfordringer. Om forebyggingen mot lakselus ikke fungerer med tilstrekkelig effekt, er man avhengig av å legge gode strategier for å redusere løpende luseutfordringer. Feilprioritering av tiltak kan føre til dårlig effekt, store kostnader og unødige helse- og velferdsutfordringer.

Det er helt nødvendig å ha god oversikt over resistenssituasjonen i ulike områder gjennom å evaluere gjennomførte behandlinger. Lus har utviklet nedsatt følsomhet og resistens ovenfor mange av legemidlene som er tilgjengelige, og lus bekjempes derfor i stor grad ved hjelp av ikke-medikamentelle metoder. Åkerblå har omfattende erfaring med metoder som er i bruk og kan bidra med veiledning og løpende oppfølging.

Bioassay

Behandling med legemidler kan i enkelte situasjoner være hensiktsmessig for å redusere luseutfordringer. Dersom man skal kunne bruke legemiddel som et tiltak, er det viktig at lusas følsomhetsprofil ovenfor legemidler blir kartlagt best mulig. Dette kan gjøre ved å gjennomføre bioassay eller en genetisk gentest. På grunnlag av kunnskap om resistenssituasjonen, kan man starte behandling med korrekt bekjempelsesmetode.

Åkerblå AS bidrar i et nasjonalt overvåkningsprogram, og utfører bioassay for våre kunder på forespørsel. I et bioassay testes ulike virkestoffer på lakselus som hentes lokalt. Gjennom testing i vårt eget laboratorium, kan vi fastslå hvilken legemiddel som kan forventes å gi størst effekt. Det er utviklet egnede tester for mange ulike virkestoffer. Metoden innebærer eksponering av pre-adulte lakselus for ulike konsentrasjoner av det aktuelle middelet.

Åkerblå utfører Bioassay på lakselus for disse virkestoffene

  • Deltametrin (Alphamax)
  • Cypemetrin (Betamax)
  • Azametifos (Salmosan)
  • Emamektin (Slice)
  • Hydrogenperoksid (H2O2)
  • Ferskvann

Koordinert innsats

Oppdrettere er avhengig av å iverksette en felles innsats for å oppnå resultater i parasitt- og lusebekjempelse. Kampen mot lakselus foregår i et samarbeid mellom oppdrettere og fiskehelsepersonell. Åkerblå har ansvar for å koordinere lakselusebekjempelse i flere områder langs kysten og har bred erfaring med sonearbeid, samordning og evaluering av tiltak.

Landsdekkende forebygging
Norske oppdrettsselskaper deltar i en nasjonal handlingsplan for å redusere risiko for negative effekter på ville laksefiskbestander og helse- og velferdsutfordringer for oppdrettslaks. Dette arbeidet er koordinert gjennom en nasjonal ledergruppe som koordinerer tre regionale enheter som hver har et ulikt antall lokale regioner med hver sin koordinator. Målet er å redusere produksjonen av lakseluslarver fra voksne lus som sitter på oppdrettsfisk til et minimum. Her legges felles strategier for lusebekjempelsen og for en bekjempelsesstrategi som best mulig skal redusere risiko for utvikling av resistens mot lusemidler. Arbeid for å redusere utfordringer med lakselus består av arbeid med å etablere hensiktsmessig sonestruktur, opplæring av personell slik at lakselus blir registrert på en enhetlig måte, resistenstesting og vurderinger av behandlingseffekt og samarbeid om effektive strategier.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.