Hygieneinspeksjon

For å hindre smittespredning mellom anlegg, er hygiene avgjørende. Vi inspiserer oppdrettsanlegg, brønnbåter, lektere, servicebåter og andre områder som har behov for kontroll og attestering av renhold og desinfeksjon.

Kontakt


Kontaktinformasjon Midt- Norge

 • Vakttelefon Midt-Norge: 99 11 73 00,
 • E-post: batinspeksjon@akerbla.no
 • Ukedager 07-21, fredag til kl. 18
 • Helg kl. 09-18

Kontaktinformasjon Vestlandet

 • E-post: hygiene@fom-as.no

Kontaktinformasjon Nord-Norge

 • Vakttelefon Nord-Norge: 777 10 538
 • E-post: post@marinhelse.no

Oppgi følgende informasjon ved bestilling

 • Båtnavn og type (også for «kjente» båter)
 • Ønsket dato og klokkeslett
 • Siste oppdrag, lokalitet og type oppdrag
 • Neste oppdrag, lokalitet og type oppdrag
 • Grad av hast

Kapasitet og begrensninger

 • På dagtid kan alle være opptatt med oppdrag, og det kan forekomme noe ventetid. Åkerblå tar ikke ansvar for kostnader som ev. påløper for båtens ventetid
 • Inspeksjoner på natt vil vi etterstrebe å flytte til dagtid etter 06 eller før 23. Vi vurderer om vi kan stille på inspeksjoner ut over denne tiden i hvert tilfelle ut fra båtens behov og arbeidssituasjonen til våre ansatte
 • Vi etterstreber å etterkomme alle bestillinger, men i perioder er pågangen svært stor og det kan være ventetid
 • Vi ber om at kunden vurderer mulighet for forskyvning i størst mulig grad. Jo lengre tid i forveien inspeksjon varsles, jo større er muligheten for å få det til
 • Åkerblå tar ikke ansvar for kostnader som ev. påløper for båtens ventetid dersom vi ikke har anledning til å møte til avtalt tid
 • Vi kan ha begrenset kapasitet i perioder som jul, påske og interne fellesmøter. Da sender vi informasjon i forkant til våre faste kunder.
 • Ikke møtt ved avtalt oppmøte: Belastes for minstetakst (Oppmøte + timer)
 • Tidspunkt som endres underveis: Timer løper i mellomtiden etter skjønn, da det sitter en person i beredskap som kanskje har sagt nei/utsatt andre oppdrag.

Hygieneinspeksjon

Det offentlige lovverket (bl.a. SAV2-forskriften og lokale ILA-forskrifter), båndleggingsbestemmelser og interne krav fra kunder stiller krav til at rengjøring og desinfeksjon skal være inspisert og attestert av autorisert dyrehelsepersonell. Tilsvarende skal det attesteres for karantene eller slipsetting.

Hygieneinspeksjonen baseres på gjennomgang av dokumentasjon fra oppdragsgiver (om bord i båt eller flåte), visuell kontroll av rengjøring samt objektive målinger (ATP-test).

Fjerninspeksjon

Vi benytter alternative metoder for inspeksjoner, men i begrenset omfang. Fiskehelsepersonell er til tider en begrenset ressurs, samtidig bruker båtene i noen tilfeller uforholdsvis mye tid på logistikk rundt inspeksjoner. Målet er å behovsprøve ressurser i større grad, og effektivisere denne aktiviteten. Det er stor forskjell på risiko knyttet til bytte av oppdrag for ulike fartøy, og i en del tilfeller mener vi det pr. i dag ikke er forsvarlig å erstatte fysisk oppmøte.

Vi erfarer at enkelte båter kontrolleres hyppig og med få avvik på hygienekontroll. I mange områder er kjøretiden mange ganger så lang som tiden brukt på selve inspeksjonen, og vi ønsker å finne gode alternativer som supplerer tradisjonelle inspeksjoner. Vi har konsultert ansatte i Mattilsynet for vurdering. Fjerninspeksjon er ikke formelt godkjent som metode, men ansvaret for å vurdere faglig forsvarlighet ligger på inspektør som signerer attesten.

En fjerninspeksjon utføres gjennom samtale med ansvarlig på båt over telefon med videooverføring uten at inspektør er fysisk tilstede på båten. Tjenesten tilbys kun til servicebåter. Brønnbåter og lektere med avlusingssystemer vil være utfordrende å kontrollere via telefon på bakgrunn av mange vanskelig tilgjengelige kontrollpunkter og høyere risikonivå ved direkte kontakt med fisk. Vi jobber med å teste rutiner for å benytte Hololens på slike fartøy.

Krav til båt ved fjerninspeksjon

 • Tjenesten tilbys i første omgang enkle båter; Servicebåter og dykkerbåter.
 • Åkerblå må kjenne til historikken og båtens rutiner. Tjenesten tilbys i første omgang til båter som går relativt fast i områder der vi opererer, som vi har inspisert før og har kjent historikk for oss
 • Det må være muligheter for å ha videosamtale fra båten som skal inspiseres.
 • Båtene som skal ha fjerninspeksjon må ha egne ATP-målere og svaber.

Gjennomføring

 • Ansvarlig på båten bestiller inspeksjon som vanlig. Det er Åkerblå som vurderer mulighet for fjerninspeksjon. Ved hyppig bruk av fjerninspeksjon vil det foretas stikkpunktkontroller med fysisk inspeksjon
 • Inspektør angir punkter på båten som skal testes. Vi ønsker å observere hele forløpet til prøveuttaket via videofunksjon
 • Båten mottar attest på e-post. Det henvises i attesten til båtens historikk og grunnlag for vurdering om forenklet inspeksjon.
 • Dersom resultatet underkjennes gjøres det en vurdering på om båten fysisk skal inspiseres, eller om ny inspeksjon kan utføres via videooverføring. Som hovedregel vil ny inspeksjon bli ved fysisk oppmøte.

Når kan vi ikke ta forenklet inspeksjon?

 • Fartøy med komplekse innrettinger for vask, som har mange kritiske kontrollpunkter; Brønnbåter for laks og rensefisk, brønnbiler og lekter med avlusingssystem. Her er det også utfordrende mtp. dekning og lysforhold om bord. Risiko for smitteoverføring er også større pga. direkte kontakt med fisk.
 • Servicebåter og dykkerbåter ved kryssing av soner; Hustadvika, Buholmråsa, eller når de skal ut av bekjempelsessoner for alvorlig sykdom

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.