Fiskehelse og fiskevelferd

Åkerblå følger opp fiskehelse og fiskevelferd i oppdrettsanlegg langs hele kysten. Fiskehelseteamet er bredt sammensatt og har omfattende erfaring med ulike arter og produksjonsformer.

Har du spørsmål om fiskehelse og fiskevelferd?
Ta kontakt med Barbo.

Bilde av ansatt Barbo Klakegg
Barbo Klakegg
Fagleder fiskehelse, Veterinær

Åkerblå samarbeider med oppdretter om en helhetlig tilnærming til fiskehelsearbeidet, der vi gjennom forslag til forebyggende tiltak, løpende diagnostikk og oppfølging av velferdsutforinger, hensiktsmessig behandlingspraksis og evaluering av tiltak, bidrar i fellesskap med oppdretter til forbedring av fiskehelse og velferd over tid.

Våre rutiner for fiskehelsekontroll er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17020:2012

Helsekontroll

Kvalitetssikret fiskehelsekontroll er nødvendig for å avdekke og forebygge sykdom og velferdsutfordringer i oppdrettsanlegg og utføres av våre veterinærer og fiskehelsebiologer. Vi legger vekt på å ha faste medarbeidere tilknyttet de ulike anleggene og med støtte fra flere erfarne medarbeidere. Den faste fiskehelsekonsulenten vil over tid kjenne anleggene og historikken godt, slik at helsekontroll utføres effektivt og grundig. Vi setter sammen team av konsulenter med ulike erfaring og kompetanse og vektlegger erfaringsoverføring for å sikre best mulig oppfølging av det enkelte anlegg. Fiskehelsekonsulenten sørger også for forsvarlig forskrivning av legemidler og evaluering av legemiddelbruk.

Rapport etter helsekontroll

Helsestatus dokumenteres i en omfattende rapport med vurdering av den generelle helsesituasjonen, miljøforhold, mistanke om sykdom, diagnoser, dødelighetsårsaker og beskrivelser av andre aktuelle problemstillinger. Utredning av hensiktsmessige tiltak med effekt på fiskehelse og velferd er en viktig del av rapporteringen.

Dokumentasjon og utredning

Helseoppfølging utføres i tett samarbeid med oppdretter. Vi bidrar etter avtale med oppdretter med tilleggstjenester som ytterligere bidrar til å redusere fiskehelse- og velferdsutfordringer

  • Utredning av uavklarte sykdoms- eller velferdsutfordringer
  • Veiledning om rutiner og drift ved lokaliteten med utgangspunkt i "beste praksis"
  • Evaluering av helse- og velferdssituasjonen og samarbeid om forbedring av internkontrollsystemet til oppdretter
  • Oppfølging av effekt og bivirkninger ved bruk av legemidler og vaksiner
  • Oppfølging knyttet til forebygging av lakselus som fremmer fiskehelsen
  • Evaluering av driftsforhold og anbefaling av tiltak
  • Risikovurderinger

Vårt hovedmål er god fiskevelferd, god helse og redusert dødelighet i alle deler av produksjonen.

Fiskevelferd

Å ivareta at fiskens grunnleggende behov blir godt ivaretatt er grunnleggende for etisk forsvarlig dyrehold, god fiskehelse og bærekraftig matproduksjon. Åkerblå følger opp velferd i oppdrettsanlegg og gir veiledning for å sikre god fiskevelferd i forbindelse med alle helsebesøk. Vi hjelper også oppdrettere med å sette konkrete kriterier for å ivareta god velferd for ulike arter og ulike driftsformer.

Dokumentasjon, utredning og veiledning angående velferd

Fiskegruppers helse- og velferdsutvikling bør registreres jevnlig og systematisk av anleggets driftspersonell i samarbeid med fiskehelseansvarlig i anlegget. Slike registreringer gir et godt grunnlag for å vurdere om det er nødvendig å iverksette tiltak på kar, avdelings eller lokalitetsnivå for å bedre fiskens velferd eller eventuelt å avbryte produksjonen. Systematiske registreringer er også til hjelp i forbindelse med internkontrollarbeidet i virksomheten.

Åkerblås kriterier for velferdsvurdering er etablert på bakgrunn av erfaringer gjort i felt på ulike arter langs hele kysten i løpet av flere tiår. Vi hjelper oppdretter å utarbeide anleggstilpassede skåringsveiledere basert på våre egne felterfaringer og forskningsbasert kunnskap om velferd som Swim-modellen og Fishwellprosjektet.

Om oppdretter ønsker det, kan det etableres anleggstilpassede standarder for å angi god velferd, redusert velferd som innebærer at korrigerende tiltak for å oppnå god velferd må iverksettes og angivelse av dårlig velferd tilpasset anlegget. Slike vurderinger er basert på våre erfaringer med ulike produksjonsformer.

E- helse og fjerntjenester

Åkerblå har tatt i bruk ny teknologi for å supplere den ordinære helseoppfølgingen. Vi har som mål å kunne være enda tettere på aktiviteten i anleggene gjennom å bruke digitale verktøy. Vårt fiskehelsepersonell har tilgang til å bruke mixed reality-briller, HoloLens2, som viser det man ser i virkeligheten på en svært god måte.

Ved å bruke briller, har fiskehelsekonsulenten mulighet til å være hyppigere til stede når oppdretter ønsker dette og en kan ha en løpende visuell kommunikasjon om problemstillinger i anlegget. Bruk av digitale briller kan også begrense reisetid og gjør det enklere for erfarne medarbeidere i Åkerblå å støtte opp om andre medarbeidere og gjør det også mulig få utført tjenester der logistikken byr på utfordringer. Ved å bruke Microsoft-baserte Hololens er teknologien knyttet opp mot en kjent plattform der Teams benyttes til kommunikasjon.

Fiskehelsetjenester utført uten fysisk oppmøte

Åkerblå har utviklet rutiner for fjernstyring av personell, der HoloLens kombinert med moderne samhandlingsteknologi kan gi oss mulighet til å være hyppigere tilstede, involvere flere erfarne medarbeidere, kutte kostnader og effektivisere arbeidet.

  • Ressursene er begrenset, ved bruk av Hololens kan flere av våre mest erfarne konsulenter være tilstede og diskutere utfordringer samtidig
  • Bruke tiden effektiv: I tradisjonell fiskehelsetjeneste i Åkerblå går 60 % av vår tid til reise til og fra lokalitet, bruk av digitale briller reduserer reisetid
  • Covid eller annen smittsom sykdom: Fjernhelsetjeneste kan redusere smitterisiko i sårbare situasjoner.

Ved å bruke HoloLens 2, Teams, Intune og Dynamics 365 kombinert med en grundig utprøvd og beskrevet prosess, tilbyr vi løsningen som gir driftspersonell på stedet støtte og hjelp fra våre ansatte. Teknologien kan også benyttes internt i bedriften og kan også knyttes opp mot andre leverandører.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.