Søknad akvakulturlokalitet

Ved endring eller etablering av nye akvakulturlokaliteter, enten på land eller sjø, utarbeides det søknad.

Søknadsprosessen for etablering av akvakultur er både tidkrevende og kostbar. Det er derfor viktig at man på forhånd har gjort vurderinger av om området man søker seg til er godt egnet for akvakulturvirksomhet.

Områdevurdering

Åkerblå gir våre kunder mulighet til å vurdere egnetheten til et område, før selve søknadsprosessen settes i gang. Vår erfaring er at gode forstudier og områdevurderinger kan øke sannsynligheten for optimal bruk av arealet, og korte ned på tidsbruken i forvaltningen.

Områdevurderingen leveres som en rapport som inneholder en sammenstilling av informasjon knyttet til fiskeriregistreringer, vern, akvakulturlokaliteter, dybdeforhold, utslipp, sjøkabler, farled, kommuneplan og sjøfartsaktivitet. Alt presenteres i kart for det aktuelle området. Rapporten inneholder også en faglig vurdering på hvorvidt det er konflikter i området og i hvor stor grad konflikten kan være utslagsgivende i en eventuell søknadsprosess. Vi kan også bistå våre kunder i den videre dialogen med andre interesser i området og forvaltningsapparatet.

Etablering av akvakulturlokalitet i sjø og på land

Søknadsprosessen for etablering av akvakultur er både tidkrevende og kostbar, uavhengig av om du skal søke om en ny lokalitet eller bare endre litt på en eksisterende. Det er svært mange forvaltningsinstanser og regelverk du må forholde deg til. Vi i Åkerblå kan ta hånd om hele prosessen, eller deler av den, for deg.

Åkerblå tilbyr koordinering av søknadsprosessen for din akvakulturlokalitet, enten den er i sjø eller på land.


Hvilken dokumentasjon som må følge søknaden din kan variere avhengig av plassering og størrelse på lokaliteten. Det kan også variere avhengig av hvilken art du skal produsere.

Åkerblå kan bistå med å levere all dokumentasjon som myndighetene krever, uavhengig av plassering, størrelse og art.

Vurdering av tiltak etter Naturmangfoldloven

Ved utbygging i sjø, hvor natur blir berørt, krever myndighetene at tiltakshaver gjør en vurdering etter Naturmangfoldsloven §§ 8-12. Åkerblå kan bistå deg med en vurdering som oppfyller myndighetenes krav. Vår vurdering baseres på tilgjengelige data og forventet påvirkning tiltaket vil kunne ha på naturmangfoldet, og leveres i form av en rapport.

Behovsvurdering konsekvensutredning

Når du skal søke om en ny lokalitet, eller om utvidelse eller endring på en eksisterende lokalitet, så krever myndighetene at du vurderer om tiltaket skal konsekvensutredes eller ikke.

Åkerblå kan bistå med en vurdering som oppfyller myndighetenes krav.

Vår vurdering baseres på tilgjengelige data og forventet påvirkning tiltaket vil kunne ha på naturmangfoldet, og leveres i form av en rapport.

Forundersøkelse

Forundersøkelse skal foreligge ved etablering eller en signifikant utvidelse/endring av anlegg. Åkerblå utfører Forundersøkelser i henhold til kravene i Norsk Standard 9410:2016. Vi sammenfatter miljødokumentasjon fra tilstanden før etablering eller utvidelse, og foreslår overvåkningsmetodikk både i anleggssone og overgangssone. Ved utvidelse av anlegg samles all ny og historisk miljødokumentasjon for lokaliteten hvor denne settes i sammenheng for å vurdere påvirkningen fra driften. Les mer om forundersøkelser her.

Forundersøkelsene våre er i henhold til kravene i Norsk Standard 9410:2016

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.