Skip Navigation
Teknisk

Totalpakken

Med stadig nye krav i forskrifter og standarder er det vanskelig for oppdretter å holde seg oppdatert på gjeldende krav. For å avlaste oppdretter, og dermed lage en kortere kommunikasjonsvei mellom de som utfører arbeid til oppdretter, har Åkerblå AS og Aqualine AS inngått et samarbeid.

Samarbeidet tilbyr oppdretter en «totalpakke» som innebærer at Aqualine AS påtar seg prosjektledelsen, med Åkerblå AS som underleverandør, av å drive frem oppdrettsanlegget, fra en idé – til ferdig utlagt anlegg med anleggssertifikat.

Det er mange steg i prosessen, noen tar lengre tid og enkelte steg ligger ikke i våre hender (fylkesmann/direktorat).

Følgende prosess leder fram til endelig resultat:


BeskrivelseMerknadUtførerTid
Valg av plassering og design etter kundens spesifikasjonKunde spesifiserer ønsket plassering og designHT1 uke
Oppmåling / bunntopografiOlex multistråleÅkerblå2 uker
B-undersøkelseNull-prøverÅkerblå0-2 uker
C-undersøkelse (kun prøvetaking)Akkreditert tjenesteÅkerblå0-2 uker
Strømmåling 5 og 15mÅkerblå40 dager evt- årsmålinger
BølgeberegningUtføres vha SWAN-modelleringÅkerblå0-2 uker
Bølgemåling (valgfritt)Utføres vha AWAC-doppler eks: årsmålingÅkerblå2-12 mnd
Bistå kunden ved søknad om ny lokalitetEvt. utvidelse / endring av lokalitetÅkerblå0-2 uker
Godkjenning fra fylkesmann – direktorat etcMyndighet22-? uker
LokalitetsundersøkelseAkkreditert tjenesteÅkerblå0-2 uker
FortøyningsanalyseAkkreditert tjenesteAQL1 uke
F. analyse utvidet kontrollAnlegg med over 1 mill fiskÅkerblå1 uke
FortøyningsforslagKomponentliste / pristilbudAQL2 dager
Kjøp / Salg av fortøyning*Ikke pliktig til å forholde seg til AQL som leverandør**AQL2 uker
Evaluering av utlagt anleggKontroll mot f.analysenAQL1 uke
Kjøp / Salg av utstyrMerd/not etc. Ikke pliktig til å kjøpe utstyr. kun et tilbudAQL2 dager
Tilrettelegging av dokumentasjonAll dokumentasjon ifbm anleggssertifikat klargjøresAQL2 dager
AnleggssertifiseringSiste kontroll og godkjenningÅkerblå1-2 uker


*Utlegg og ROV -inspeksjon av fortøyningen
** Bestilles av kunde iht egne avtaler men dokumentasjon og kommunikasjon foregår direkte mellom utfører og Åkerblå / AQL (ikke via kunde)

Prosesser som avhenger av forhold utenfor avtalens omfang. eks myndighets behandlingstid og resultater. Utleggerselskapets leveringstid og kostnad mm.

Oppdretters direkte fordeler med totalpakken:

  • Dokumentert prosjektering av hele prosessen
  • Letter arbeidet til kunde
  • Prioritering i tjenester
  • Raskere behandlingstid
  • Kortere kommunikasjonsvei mellom tjenesteleverandører
  • Bedre dokumentflyt
  • Lettere sertifiseringsprosess


Hovedkontakter «Totalpakken»

Aqualine AS
Håkon Tønne
+47 94 01 33 38
haakon@aqualine.no

Åkerblå AS
Geir Håvard Espnes
+47 95 18 15 25 
geir@akerbla.no