Skip Navigation
Teknisk

Servicestasjon not - sertifisering

En organisasjon som utfører vedlikehold, service og eller reparasjon av not til akvakulturformål, skal være sertifisert iht. NS9415 og Nytekforskriften.

Åkerblå er akkreditert til å foreta sertifisering av servicestasjon / notverksted gjennom akkrediteringen PROD028, arbeidet omfatter:

  • Gjennomgang av arbeidsprosedyrer og kvalitetssystem
  • Fysisk kontroll av metoder og kompetanse (personell) ved verksted
  • Kontroll av utført arbeid
  • Rapportering av resultat til kunde
  • Utstedelse av sertifiseringsbevis.
  • Regelmessig oppfølging iht. satt revisjonsplan (typisk årlig).

Nytek-forskriften:

§ 32.Ettersyn og reparasjon av notposer
Ettersyn og reparasjon av not skal foretas av serviceverksted som er sertifisert av et akkreditert produktsertifiseringsorgan i henhold til krav i NS-9415:2009.

Sertifiseringen skal dokumenteres i et eget sertifiseringsdokument for serviceverkstedet som inneholder:  

a) verkstedets navn, adresse og organisasjonsnummer,
b) sertifiseringsorganets navn, logo, adresse, akkrediteringsnummer og underskrift,
c) et unikt nummer for sertifiseringsdokumentet,
d) dato for sertifiseringen og
e) den standarden verkstedet er sertifisert etter.

Ettersyn og reparasjoner skal tilfredsstille krav oppstilt i NS-9415:2009 og brukerhåndbok. Reparasjoner skal dokumenteres i servicekort og inneholde:

a) verkstedets navn, adresse og underskrift,
b) sertifiseringsdokumentets nummer for serviceverkstedet,
c) notposens identifikasjon,
d) beskrivelse av skadens plassering og omfang
e) og beskrivelse av reparasjonen.

Lokale og midlertidige utbedringer som er nødvendige for å hindre rømming av fisk mens noten er i bruk, anses ikke som reparasjon etter bestemmelsen.