Skip Navigation

Teknisk

Sikker drift for å hindre rømming krever rett utstyr på rett sted. Vi er akkreditert for å utstede anleggssertifikat samt foreta fortøyningsanalyse og lokalitetsanalyse.

Åkerblå er et akkreditert inspeksjonsorgan innen NS-EN ISO/IEC 17020 for å utføre lokalitetsundersøkelse, fortøyningsanalyse og anleggssertifikat og sertifiseringsorgan etter NS-EN ISO/IEC 17065 for å utføre produktsertifisering av hovedkomponenter, ekstrautstyr og servicestasjon not. Dette etter krav gitt i NS9415:2009 og Nytek-forskriften.

Hensikten til Norsk Standard og Nytek-forskriften er å redusere risikoen for rømming som følge av teknisk svikt eller feil bruk av flytende oppdrettsanlegg.  

Våre tjenester er i hovedsak rettet mot akvakulturnæringen, men vi utfører også oppdrag for annen industri, kommuner og stat.