Skip Navigation
Miljø

Vannundersøkelse

Vi tar prøver med CTD-måler for analyse av oksygeninnhold, temperatur, fluorescens, turbiditet og saltinnhold i vannsøylen.

Vi samler også inn prøver med vannsamler på gitt dyp som sendes inn til våre underleverandører for analyse av olje/fett, metaller eller organiske forbindelser, evt. mikrobiologisk analyse.