Skip Navigation
Miljø

Totalovervåkning

Åkerblå tilbyr totalovervåking av utslipp i et område.

Området undersøkes gjerne over lengre tid og gir en grundig kartlegging av påvirkningen utslipp har ved utslippspunktet og i nærområdet. En slik undersøkelse vil kunne kombinere ulike metoder, slik som strand-, vann- og sediment-undersøkelser. Dette er vår mest grundige undersøkelse av utslipp i marine områder.