Skip Navigation
Miljø

Topografisk oppmåling

Kartlegging av havbunnen gir viktig informasjon om dybder, formasjoner og hardhet.

Essensielt for vurderinger av utstyr, fortøyninger, miljøforhold og fremtidige undersøkelser. Åkerblå utfører presise målinger med Olex som er tilkoblet et multistråleekkolodd (WASSP) og et nøyaktig GPS som sikrer gode målinger.

Målinger brukes blant annet til

  • Anleggsplassering: For best mulig strømføring og miljøforhold i tillegg til plassering av fortøyningsliner og ankerfester.
  • Kabeltraséer: Gir mulighet for beregning av kabellengde og planlegging av best mulig plassering.
  • Miljøundersøkelser: For å kunne ta prøver i mykere sediment hvor en forventer oppsamling av avfallsstoffer.