Skip Navigation
Miljø

Strøm- og bølgemålinger

Åkerblå leverer akkreditert strømmåling inkludert vurdering og fortolkning (TEST252) av målingene. Strømmålinger kan utføres i henholdt til gjeldende standard i henhold til det enkelte oppdrag.

Strømmålinger utføres med Doppler Punktmåler og Doppler Profilerende måler hvor type måler vurderes i forhold til det enkelte oppdrag. Henholdsvis kan man oppsummere med at måling med Punktmåler gir resultater kun for det dybdesjikt hvor måleren er satt, mens en Profilerende måler gir mulighet for å hente ut måledata i flere dybdesjikt i vannsøylen måleren har målt.

Bølgemålinger utføres med Doppler profilmåler hvor strøm og bølge kan måles samtidig av samme måler. Bølgemålinger brukes blant annet til å beskrive operasjonelle bølgeforhold i området.