Skip Navigation
Miljø

Strøm- og bølgemålinger

En god strøm- og bølgemåling er viktig for en oppdrettslokalitet. Dette bidrar til riktig bruk av utstyr og både gode miljøforhold for fisken og de omliggende områder.


Åkerblå leier ut måleapparater, utfører selv målinger og analyserer vannstrømmer og bølger etter Norsk Standard (NS 9425-1:1999, NS 9425-2:2003 og NS 9415:2009).

Vi tilbyr strømmålinger med rotormåler, doppler punktmåler og doppler profilmåler. Til bølgemålinger brukes AWAC.