Skip Navigation
Miljø

Lydmåling

Lyder og støy er en del av vår hverdag og miljøet rundt oss. Det finnes ingen terskel for når lyd kan oppfattes som støy, forutsatt at lyden er hørbar. Ethvert lydtrykknivå vil derfor medføre en viss sannsynlighet for plage eller forstyrrelser.

Lydnivå måles i desibel (dB), hvor en vanlig samtale ligger rundt 65 dB, mens et rop når omtrent 80 dB. For hver økning med 3 dB så dobles effekten. 83 dB vil derfor ha dobbelt så høy lydeffekt enn 80 dB.

Åkerblå utfører lyd- og støymålinger over korte og lengre perioder for å kartlegge lydbildet og lydkilder.