Skip Navigation
Miljø

Etablering av anlegg

For best mulig miljøforhold til fisken er det viktig med korrekt plassering av «matfiskanleggene».

Vi bistår med å velge plassering som vurderes vurdert ut ifra bunntopografi, type sediment og strømforhold og utarbeider også søknader for etablering av nytt eller utvidelse av eksisterende anlegg. Søknaden sendes til fylkeskommunen som er ansvarlig for søknadsprosessen.