Skip Navigation
Fiskehelse

Hygieneinspeksjon

For å hindre smittespredning mellom anlegg er det viktig med god hygiene og godt renhold. Vi inspiserer brønnbåter, serviceflåter og –båter, flåter og andre områder som krever attest på godkjent vask og desinfeksjon.

Lene-Catrin Ervik
Avdelingsleder for Fiskehelse
Lene-Catrin Ervik

Finn nærmere informasjon om krav og oppfølging av biosikkerhet i Midt-Norge her. For info om vakt, se lengre ned. 

Det offentlige lovverket (Bl.a. SAV2-forskriften) og interne krav fra kunder stiller krav til at rengjøring og desinfeksjon skal være inspisert og attestert av autorisert dyrehelsepersonell. Tilsvarende skal det attesteres for karantene eller slipsetting.

Hygieneinspeksjonen baseres på gjennomgang av dokumentasjon fra oppdragsgiver (om bord i båt eller flåte), visuell kontroll av rengjøring samt objektive målinger (ATP-test).

Vakt

For å tilby fleksibilitet har vi opprettet en vaktordning. De som har vakt har allikevel en full dagjobb, og vi kan ikke garantere å stille opp på natt. Vi oppfordrer alle til å styre inspeksjon er til dagtid der det er mulig, og så prioriterer vi inspeksjoner på kveld og natt ut fra risikovurdering og kapasitet. Det er bedre å varsle en inspeksjon i god tid med forbehold om nøyaktig tidspunkt enn å vente til siste liten. Se mer om kapasitet sist på siden

 • Ikke møtt ved avtalt oppmøte: Belastes for minstetakst (Oppmøte + timer) 
 • Tidspunkt endres underveis: Timer løper i mellomtiden etter skjønn, da det sitter en person i beredskap som kanskje har sagt nei/utsatt andre oppdrag. 

Kontaktinformasjon og åpningstider

Vakttelefon alle avdelinger 99 11 73 00

Åpningstider på vakttelefon
 • Ukedager 07-21, fredag til kl. 18
 • Helg 09-18

Dersom du ikke får svar blir du oppringt så snart vakthavende er ledig. Bestilling via privatnummer er ikke ønskelig.

E-post

Frøya | erik.slagstad@akerbla.no  Kristiansund | barbo@akerbla.no  Molde & Ålesund | ellen@akerbla.no 

SMS er ikke mulig, men korrespondanse med vakthavende kan skje på sms når kontakt er opprettet.

Oppgi følgende informasjon ved bestilling via e-post.

 • Båtnavn og type (også for «kjente» båter)
 • Ønsket dato og klokkeslett
 • Siste oppdrag
 • Neste oppdrag
 • Grad av hast

Det offentlige lovverket (Bl.a. SAV2-forskriften) og interne krav fra kunder stiller krav til at rengjøring og desinfeksjon skal være inspisert og attestert av autorisert dyrehelsepersonell. Tilsvarende skal det attesteres for karantene eller slipsetting.

Hygieneinspeksjonen baseres på gjennomgang av dokumentasjon fra oppdragsgiver (om bord i båt eller flåte), visuell kontroll av rengjøring samt objektive målinger (ATP-test).


Kapasitet og begrensninger:

 • Vi garanterer at vi kan ta oppdrag som er varslet innen 12 timer, og kommer innenfor vakttiden. På dagtid kan alle være opptatt med oppdrag, og det kan forekomme noe ventetid
  • Unntak kan være spesielle perioder som jul, påske og interne fellesmøter. Da sender vi informasjon i forkant til våre faste kunder. 
 • Inspeksjoner på natt vil vi etterstrebe å flytte til dagtid etter 06 eller før 23. Vi vurderer inspeksjoner ut over denne tiden i hvert tilfelle
 • VI etterstreber å etterkomme alle bestillinger, men i perioder er pågangen svært stor og det kan være lang ventetid
 • Vi ber om at kunden vurderer mulighet for forskyvning i størst mulig grad. Jo lengre tid i forveien inspeksjon varsles, jo større er muligheten for å få det til