Skip Navigation
Fiskehelse

Hygieneinspeksjon

Oppdatert 20.3.20: Vi har sett oss nødt til å avvikle vaktordningen for en periode grunnet lite oppdrag. Vakt telefonen er fortsatt betjent som tidligere, og oppdrag bestilles på vanlig måte, men det kan bli noe lengre responstid. Ber derfor om at oppdrag dere vet kommer bestilles i god tid.

For å hindre smittespredning mellom anlegg er det viktig med god hygiene og godt renhold. Vi inspiserer brønnbåter, serviceflåter og –båter, flåter og andre områder som krever attest på godkjent vask og desinfeksjon. Vi har egen vaktordning for tjenesten.

 • Vakttelefon alle områder: 99 11 73 00
 • Finn nærmere informasjon om krav og oppfølging av biosikkerhet i Midt-Norge 
 • For bakgrunn og informasjon rundt inspeksjoner, se lengre ned. 
 • I enkelte tilfeller løser vi oppdraget med fjerninspeksjon

Vakt

For å tilby fleksibilitet har vi opprettet en vaktordning. De som har vakt har allikevel en full dagjobb, og vi kan ikke garantere å stille opp på natt og helg. Vi oppfordrer alle til å styre inspeksjon er til dagtid der det er mulig, og så prioriterer vi inspeksjoner på kveld og natt ut fra risikovurdering og kapasitet. Det er bedre å varsle en inspeksjon i god tid med forbehold om nøyaktig tidspunkt enn å vente til siste liten. Se mer om kapasitet sist på siden

 • Ikke møtt ved avtalt oppmøte: Belastes for minstetakst (Oppmøte + timer) 
 • Tidspunkt endres underveis: Timer løper i mellomtiden etter skjønn, da det sitter en person i beredskap som kanskje har sagt nei/utsatt andre oppdrag. 
 • Åkerblå tar ikke ansvar for kostnader som ev. påløper for båtens ventetid dersom vi ikke har anledning til å møte til ønsket tid


Kontaktinformasjon og åpningstider

 • Vakttelefon: 99 11 73 00
 • E-post: batinspeksjon@akerbla.no 
 • Ukedager 07-21, fredag til kl. 18
 • Helg kl. 09-18

Dersom du ikke får svar blir du oppringt så snart vakthavende er ledig. Bestilling via privatnummer er ikke ønskelig. SMS er ikke mulig, men korrespondanse med vakthavende kan skje på sms når kontakt er opprettet.

Oppgi følgende informasjon ved bestilling via e-post.

 • Båtnavn og type (også for «kjente» båter)
 • Ønsket dato og klokkeslett
 • Siste oppdrag, lokalitet og type oppdrag
 • Neste oppdrag, lokalitet og type oppdrag
 • Grad av hast
Det er bedre å varsle en inspeksjon i god tid med forbehold om nøyaktig tidspunkt enn å vente til siste liten. 

Ikke møtt ved avtalt oppmøte: Belastes for minstetakst (Oppmøte + timer) Tidspunkt endres underveis: Timer løper i mellomtiden etter skjønn, da det sitter en person i beredskap som kanskje har sagt nei/utsatt andre oppdrag. Kommenteres på faktura. 

Kapasitet og begrensninger:

 • Vi kan stort sett løse oppdrag som er varslet innen 12 timer, og kommer innenfor vakttiden. På dagtid kan alle være opptatt med oppdrag, og det kan forekomme noe ventetid. Åkerblå tar ikke ansvar for kostnader som ev. påløper for båtens ventetid
 • Unntak kan være spesielle perioder som jul, påske og interne fellesmøter. Da sender vi informasjon i forkant til våre faste kunder. 
 • Inspeksjoner på natt vil vi etterstrebe å flytte til dagtid etter 06 eller før 23. Vi vurderer  om vi kan stille på inspeksjoner ut over denne tiden i hvert tilfelle
 • Vi etterstreber å etterkomme alle bestillinger, men i perioder er pågangen svært stor og det kan være lang ventetid
 • Vi ber om at kunden vurderer mulighet for forskyvning i størst mulig grad. Jo lengre tid i forveien inspeksjon varsles, jo større er muligheten for å få det til
 • Åkerblå tar ikke ansvar for kostnader som ev. påløper for båtens ventetid dersom vi ikke har anledning til å møte til ønsket tid

Kort om inspeksjoner

Det offentlige lovverket (Bl.a. SAV2-forskriften) og interne krav fra kunder stiller krav til at rengjøring og desinfeksjon skal være inspisert og attestert av autorisert dyrehelsepersonell. Tilsvarende skal det attesteres for karantene eller slipsetting.

Hygieneinspeksjonen baseres på gjennomgang av dokumentasjon fra oppdragsgiver (om bord i båt eller flåte), visuell kontroll av rengjøring samt objektive målinger (ATP-test).