Skip Navigation
Fiskehelse

Bioassay lakselus

Legemidler mot lakselus brukes i dag veldig begrenset. En av årsakene er at lus har utviklet nedsatt følsomhet og resistens ovenfor de legemidlene som er tilgjengelig, og lus kontrolelres i stor grad ved hjelp av andre metoder. Legemidler er imidlertid en et viktig virkemiddel for å kontrollere parasitter i all matproduksjon. Før bruk er det viktig å undersøke status, og det kan gjøres med en resistenstest.

Lakselus er en naturlig del av mangfoldet i havet. Ved større ansamlinger av laks vil lusa få unaturlige gunstige forhold som gir større formerings- og spredningspotensiale. Det er viktig for oppdrettsnæringen å holde lusetallene så lave som mulig, og under tillatte grenser. 

En kjønnsmoden holus med eggstrenger og en preadult, bevegelig lus. Ser du hvem som er hvem?

For å sikre bruk av riktig behandlingsmiddel må lusas følsomhet for det aktuelle stoffet overvåkes. Åkerblå AS bidrar i et nasjonalt overvåkningsprogram, og utfører tjenesten for våre kunder på forespørsel. Følsomhet testes ved hjelp av en resistenstest, Bioassay, på vårt interne laboratorium. Metoden innebærer eksponering av pre-adulte lakselus for ulike konsentrasjoner av det aktuelle middelet. Overlevelsen dokumenteres og resultatene modelleres for bestemmelse av median effektiv konsentrasjon (EC50).  Det benyttes ulike protokoller for de ulike virkestoffene.

Åkerblå AS utfører Bioassay på lakselus for disse virkestoffene

  • Deltametrin (Alphamax)
  • Cypemetrin (Betamax)
  • Azametifos (Salmosan)
  • Emamektin (Slice)
  • Hydrogenperoksid (H2O2)
  • Ev. andre aktuelle midler