Skip Navigation
Fiskehelse

Bioassay lakselus

Lakselus er en naturlig del av mangfoldet i havet. Ved større ansamlinger av laks vil lusa få unaturlige gunstige forhold som gir større formerings- og spredningspotensiale.

Lene-Catrin Ervik
Avdelingsleder for Fiskehelse
Lene-Catrin Ervik

Det er viktig for oppdrettsnæringen å holde lusetallene så lave som mulig, og under tillatte grenser. Lave lusetall innfris ved bl.a. gode rutiner på tiltak. Ved avlusing er det viktig at rett metode og middel velges for best mulig effekt. Bruk av feil avlusingsmiddel er kostbart og tidkrevende, og kan være resistensdrivende.

For å sikre bruk av riktig behandlingsmiddel må lusas følsomhet for det aktuelle stoffet overvåkes. Åkerblå AS gjør dette ved hjelp av Bioassay på vårt interne laboratorium. Denne metoden innebærer eksponering av pre-adulte lakselus for ulike konsentrasjoner av det aktuelle middelet. Overlevelsen dokumenteres og resultatene modelleres for bestemmelse av median effektiv konsentrasjon (EC50).  Det benyttes ulike protokoller for de ulike virkestoffene.

Åkerblå AS utfører Bioassay på lakselus for disse virkestoffene

  • Deltametrin (Alphamax)
  • Cypemetrin (Betamax)
  • Azametifos (Salmosan)
  • Emamektin (Slice)
  • Hydrogenperoksid (H2O2)
  • Ev. andre aktuelle midler