Skip Navigation
Svømmende laks

Fiskehelse

Fiskehelsetjenester omfatter rutinemessige helsekontroller, sykebesøk og diagnostikk ved sykdomsutbrudd, forskrivning av vaksiner og andre legemidler, attestutstedelser (dokumentasjon), rådgivning i forebyggende helsearbeid, prosjektarbeid og andre tjenester knyttet til helse og velferd. 

Våre fiskehelsekonsulenter er utdannet veterinærer eller fiskehelsebiologer med god erfaring innen oppdrett og havbruk.  

Regionalt samarbeid

Det er viktig å se helsekontroll og sykdomsbekjempelse i et større perspektiv enn det enkelte anlegg. Enkelte smittsomme sykdommer må bekjempes på regionalt nivå. Samarbeid er en forutsetning for å lykkes, og i dette arbeidet bidrar Åkerblå i stor grad.