Skip Navigation

Sponsing

Åkerblå har hatt en stor vekst de siste år, og vi er nå en betydelig samfunnsbygger og næringsaktør. For å kunne opprettholde dette er vi avhengig av livskraftige lokalsamfunn. En av måtene dette skjer på er ved å være en positiv medspiller for lokalsamfunnet og støtte opp om aktiviteter som fremmer samfunnsansvar og samfunnsengasjement.


Retningslinjer for sponsorstøtte

Vi ønsker å kunne bidra til tiltak som fremmer utvikling, trivsel og positivt engasjement for barn og unge i de områder vi er representert. Dette skjer gjennom de midlene vi bruker til sponsing.
Åkerblå har dermed innført en årlig søknadsrunde for sponsorstøtte. 


Søknadsfristen er 1. mars 2019 for året 2019.


Våre kriterier

Vi gir primært støtte i form av sponsing til tiltak som fremmer lokal aktivitet innenfor idrett, kultur og ideelle formål. Her vil vi vektlegge tiltak som:

• Prioriterer barn og ungdom
• Er basert på lokal aktivitet i de regioner vi er lokalisert
• Fremmer interesse for fagopplæring og realfag
• Når ut til flest mulig i lokalsamfunnet


Søknadens innhold

• Skriftlig søknad der aktiviteten det søkes støtte til beskrives med innhold, omfang og      tid aktiviteten skjer. Kort beskrivelse av søker.
• Vedlagt budsjett med hovedpunkter for inntekt og utgifter. Beløp det søkes om må        spesifiseres.
• Plan for profilering av Åkerblå AS innenfor aktiviteten.

Klasseturer etc. støttes ikke.

Vi behandler kun skriftlige søknader, og kun ved den årlige behandlingsrunden. Sponsoravtaler inngås for ett år av gangen.
Søknader sendes til sponsor@akerbla.no
Søknadene for 2019 vil bli behandlet innen utgangen av mars 2019.

Tildelte tilskudd og sponsormidler 2018

TilskuddsmottakerTilskudd for
Krafttak mor kreftRussens innsamlingsaksjon til kreftsaken
Frøya og Hitra SykkelklubbDrift av sykkelklubben
Sal og Scene, Sistranda SkoleOppsetting av High School Musical
Barman JanitsjarStøtte til drift av korpset
Hitraløpet 2018Støtte til arrangementet
Hitrarittet 2018Støtte til arrangementet
Frøya KommuneStøtte til Newton Marinrom
Nabeita ILStøtte til innkjøp i forbindelse med restaurering av trimhytte
Guri Kunna VGSStøtte til oppsetning av musicalen Hamilton
Sandstad ILSandstad Cup i Judo
Frøya SportsdykkerklubbArrangement i forbindelse med Tour de Frøya
Tobias KarlsenSponsorstøtte lokal idrettsutøver
Nabeita ILSponsor
Frøya og Hitra Taekwon-Do KlubbSponsor
Tour de Frøya 2018Støtte til arrangementet
TV aksjonen 2018Årlig innsamlingsaksjon
Frøya ILSponsor
Frøya OldboysVester
Totalt101.938,-