Skip Navigation

Lus og Biosikkerhet

Åkerblå har rollen som regional og subregional koordinator i den nasjonale organiseringen av arbeidet mot lakselus i flere deler av landet, og bistår havbruksaktørene i å organisere felles tiltak mot felles utfordringer.

For informasjon rundt biosikkerhet i Trøndelag, Møre og Romsdal samt Sunnmøre: www.biosikkerhet.no

Det er viktig å se helsekontroll og sykdomsbekjempelse i et større perspektiv enn det enkelte anlegg. Enkelte smittsomme sykdommer må bekjempes på regionalt nivå. Det samme gjelder for beredskap om større kriser og uhell skulle inntreffe. Åkerblå bidrar til å utarbeide beredskapsplaner, og gjennomfører årlig en omfattende felles øvelse.

Samarbeidet mellom havbruksaktørene er organisert på litt ulike måter i ulike områder. Felles for alle er at alle aktørene er involvert i arbeidet – mens fordeling av fiskehelsepersonell, driftspersonell og beslutningstagere i de ulike gruppene kan variere. Åkerblå fasiliteter samarbeid om felles tiltak rundt lakselus og andre fiskehelseutfordringer, sonestruktur og beredskap.

Kontaktpersoner

Finnmark: Stine Mari Myren/ stine.myren@akerbla.no

Hålogaland: Kaja Nordland / kaja.nordland@akerbla.no

Sørlige Trøndelag og Nordmøre: Barbo R. Klakegg / barbo@akerbla.no

Romsdal, Sunnmøre og Nordfjord: Grunde Heggland / grunde.heggland@akerbla.no