Skip Navigation

Lus og Biosikkerhet

Åkerblå har rollen som regional og subregional koordinator i den nasjonale organiseringen av arbeidet mot lakselus i flere deler av landet, og bistår havbruksaktørene i å organisere felles tiltak mot felles utfordringer.

Det er viktig å se helsekontroll og sykdomsbekjempelse i et større perspektiv enn det enkelte anlegg. Enkelte smittsomme sykdommer må bekjempes på regionalt nivå. Det samme gjelder for beredskap om større kriser og uhell skulle inntreffe. Åkerblå bidrar til å utarbeide beredskapsplaner, og gjennomfører årlig en omfattende felles øvelse.

Samarbeidet mellom havbruksaktørene er organisert på litt ulike måter i ulike områder. Felles for alle er at alle aktørene er involvert i arbeidet – mens fordeling av fiskehelsepersonell, driftspersonell og beslutningstagere i de ulike gruppene kan variere. Åkerblå fasiliteter samarbeid om felles tiltak rundt lakselus og andre fiskehelseutfordringer, sonestruktur og beredskap.

Kontaktpersoner

Finnmark:  Stine Mari Myren/ stine.mari.myren@akerbla.no

Hålogaland: Kaja Nordland / kaja.nordland@akerbla.no

Sørlige Trøndelag og Nordmøre: Lene-Catrin Ervik / lene@akerbla.no

Romsdal, Sunnmøre og Nordfjord: Grunde Heggland / grunde@akerbla.no

 • Biosikkerhetsplan Sav 3 Smøla / Nordmøre Endret 17.7.19
  452.07 KB
  Last ned
  Biosikkerhetsplan Nordmøre og Sør-Trøndelag. Versjon 18.01.19 Korrigert 27.6.19
  247.59 KB
  Last ned
  Biosikkerhetsplan Romsdal og Sunnmøre publisert 21.06.2019
  826.73 KB
  Last ned
  Biosikkerhetsplan Sav3 Frei Og Averoy. Lagt ut 17.8.19
  316.99 KB
  Last ned
  Brønnbåtruter og ventemerdkriterier produksjonsområde 5. Oppdatert 4. februar 2019.
  2.29 MB
  Last ned
  Brønnbåtruter og ventemerdkriterier Produksjonsområde 6. Oppdatert 07.05.19
  1.7 MB
  Last ned