Skip Navigation
Kurs

Skreddersydde kurs

I tillegg til våre standardiserte kurs, syr vi sammen og tilpasser kurs etter kundens ønske. Behovet for opplæring kan være svært variabelt hos våre kunder, likeså området det er behov for opplæring i.

Vi tilpasser og lager kurs etter ønske for både oppdrettere og relevante tjenesteytere mot havbruksnæringen (brønnbåter, servicebåter mm).

Ta kontakt om du ønsker et tilpasset kurs.

Det er for øyeblikket ingen kurs åpen for påmelding. Nye kurs blir lagt ut fortløpende. Ta kontakt dersom du ønsker skreddersydde kursopplegg.

E-kurs: Fiskevelferdskurs - Brønnbåtpersonell

Fiskevelferdskurs for brønnbåtpersonell - flere kurs under utvikling

E-kurs: Fiskevelferdskurs - Slakteri

Fiskevelferdskurs for slakteripersonell

E-kurs: Fiskevelferdskurs - Servicebåtpersonell

Fiskevelferdskurs for servicebåtpersonell

E-kurs: Fiskevelferdskurs – Ikke-medikamentelle metoder (IMM)

Lansering ila. sommeren 2019 – det er mulig å melde seg på allerede nå!

Fiskevelferd

Det er et krav i akvakulturforskriften at alle som jobber med levende oppdrettsfisk skal ha kurs i fiskevelferd. Våre kurs oppfyller kravene som stilles, og vi tilbyr både bedriftsinterne kurs og åpne kurs.

Kjemikalie- og legemiddelhåndtering

Arbeidsgiver plikter å gi alle ansatte som er i kontakt med potensielt helseskadelige stoffer opplæring i sikker håndtering. Åkerblå tilbyr skreddersydde kurs tilpasset kundens virksomhet.

Hygienekurs

God hygiene og gode rutiner ved håndtering av fisk er en forutsetning for smittereduksjon. Bl.a. Akvakulturforskriften og SAV2 soneforskriften stiller strenge krav til renhold og hygienerutiner.

Lusesertifikat

Teoretisk halvdagskurs som omfatter lovverk, generell biologi til lakselus og skottelus og rutiner for pålitelig lusetelling.

Obduksjonskurs stamfisk

Kurset tar for seg generelle forskriftskrav som gjelder stamfiskhold, biosikkerhet, aktuelle sykdommer hos stamfisk. Samt en praktisk gjennomgang av obduksjon og prøveuttak av stamfisk