Skip Navigation
Kurs

Kjemikalie- og legemiddelhåndtering

Arbeidsgiver plikter å gi alle ansatte som er i kontakt med potensielt helseskadelige stoffer opplæring i sikker håndtering. Åkerblå tilbyr skreddersydde kurs tilpasset kundens virksomhet.

Det stilles strenge krav til håndtering av kjemikalier gjennom lover og forskrifter. Arbeidsgiver plikter å gi alle ansatte som er i kontakt med potensielt helseskadelige stoffer opplæring i sikker håndtering. I tillegg er det svært spesifikke krav i Global GAP standarden til opplæring innen kjemikalier, og denne standarden krever i tillegg at opplæringen skal dokumenteres gjennom kursbevis. Åkerblå tilbyr skreddersydde kurs tilpasset kundens virksomhet.

Det er for øyeblikket ingen kurs åpen for påmelding. Nye kurs blir lagt ut fortløpende. Ta kontakt dersom du ønsker skreddersydde kursopplegg.

E-kurs: Fiskevelferdskurs - Brønnbåtpersonell

Fiskevelferdskurs for brønnbåtpersonell

E-kurs: Fiskevelferdskurs - Slakteri (norsk og engelsk)

Fiskevelferdskurs for slakteripersonell - også på engelsk!

E-kurs: Fiskevelferdskurs - Servicebåtpersonell

Fiskevelferdskurs for servicebåtpersonell

E-kurs: Fiskevelferdskurs for personell på avlusingsfartøy (IMM)

Kurs i fiskevelferd for personell som jobber på fartøy som utfører IMM.

E-kurs: Fiskevelferdskurs - Settefisk (laksefisk / marin fisk)

Fiskevelferdskurs for settefiskpersonell: Kurset finnes i to varianter - ett tilpasset personell som jobber med laksefisk og ett for personell som jobber med produksjon av marin fisk.

Fiskevelferd

Pga. Coronavirus-situasjonen er vi dessverre nødt til å avlyse vårens kurs inntil videre. Vi har gode alternativer i e-kursene vi tilbyr, se linken under:

Medhjelperkurs

Fiskehelsepersonell kan delegere medhjelper til ulike operasjoner. I den forbindelse kreves opplæring.

Hygiene og biosikkerhet

God hygiene og gode rutiner ved håndtering av fisk er en forutsetning for smittereduksjon. Bl.a. Akvakulturforskriften og SAV2 soneforskriften stiller strenge krav til renhold og hygienerutiner.

Lusesertifikat

Teoretisk halvdagskurs som omfatter lovverk, generell biologi til lakselus og skottelus og rutiner for pålitelig lusetelling.

Obduksjonskurs stamfisk

Kurset tar for seg generelle forskriftskrav som gjelder stamfiskhold, biosikkerhet, aktuelle sykdommer hos stamfisk. Samt en praktisk gjennomgang av obduksjon og prøveuttak av stamfisk

Skreddersydde kurs

I tillegg til våre standardiserte kurs, syr vi sammen og tilpasser kurs etter kundens ønske. Behovet for opplæring kan være svært variabelt hos våre kunder, likeså området det er behov for opplæring i.

E-kurs: Fiskevelferdskurs – Matfisk inkl. rensefisk

Fiskevelferdskurs for personell som jobber på matfiskanlegg