Skip Navigation
Bestill kurs

Fiskevelferdskurs for servicebåtpersonell

Kurs i fiskevelferd som tar for seg relevante krav i akvakulturdriftsforskriften. Kurset vektlegger temaer som er viktig for at servicebåtpersonell har nødvendig kunnskap til å ivareta fiskens velferd under håndtering, samt kunnskap om smittehygiene, rengjøring og desinfeksjon.

IMM presenteres men kun overordnet i dette kurset (egen IMM-modul kan legges til om ønskelig).

Målgruppe

Personell som jobber på servicebåter som kommer i kontakt med levende fisk

Kurset inneholder

  • Fiskevelferd
  • Fiskens biologi og fysiologi
  • Fiskesykdommer - årsaker, spredning og forebygging
  • Smittehygiene og biosikkerhet
  • Håndtering
  • Servicebåtpersonell som ofte deltar i avlusinger og ønsker ekstra kunnskap om IMM kan ta en ekstra modul om ikke-medikamentelle metoder (IMM) (500,-)

Tidsbruk

Pris

3500,-

Bestill kurs