Skip Navigation
Bestill kurs

Lansering ila. sommeren 2019 – det er mulig å melde seg på allerede nå!

Kurs i fiskevelferd som tar for seg relevante krav i akvakulturdriftsforskriften. Kurset vektlegger temaer som er viktig for at IMM-personell har nødvendig kunnskap til å ivareta fiskens velferd under behandling, samt kunnskap om smittehygiene, rengjøring og desinfeksjon. 

Målgruppe

Personell som jobber på fartøy som utfører IMM

Kurset inneholder

  • Fiskevelferd
  • Fiskens biologi og fysiologi
  • Fiskesykdommer - årsaker, spredning og forebygging
  • Smittehygiene og biosikkerhet
  • Håndtering
  • Ikke-medikamentelle metoder (IMM)

Tidsbruk

Pris

3500,-

Bestill kurs