Skip Navigation
Kurs

E-kurs

Fiskevelferdskurs for brønnbåtpersonell - flere kurs under utvikling

Vi ønsker å imøtekomme rederienes behov for fleksible løsninger, der mannskap får tilgang på kurs når og hvor det passer dere. Brønnbåtkurset retter seg mot personell med ansvar for akvakulturdyr under transport, og dekker kravene i forskrift om transport av akvakulturdyr. Kurset er spesielt tilpasset temaer som er nødvendig for å  ivaretafiskens velferd under transport, samt kunnskap om smittehygiene, rengjøring og desinfeksjon. 

Vi har oppdatert innholdet med de siste krav i regelverket og praktiske erfaringer fra felten. Vi vil ha fokus på kvalitet, som vi alltid har - men på en mer fleksibel plattform. Blant stadig flere tilbydere av kurs innen fiskehelse og velferd, vil vårt fokus være den gode balansen mellom faglig innhold, praktisk tilnærming og nytteverdi. Kursdeltaker skal ha reell læring, uten at nivået blir for detaljert og omfattende.

Vi jobber med videre utvikling av kurs på denne plattformen, og etterhvert som nye kursvarianter er klare lanseres de her. Ta gjerne kontakt for spørsmål kurs@akerbla.no 

Vi jobber med å sette opp automatisk påmelding. I mellomtiden trykker du på knappen under og kommer til en e-postadresse. Oppgi fakturaadresse, samt fullt navn, e-post og telefonnummer til deltakerne så får du en tilbakemelding på e-post når det er mottatt.  Se bort fra dato, kursene går kontinuerlig


Kommende kurs

Dato
Kurs
Sted
Plasser
30.04
E-kurs
Fiskevelferd for brønnbåtpersonell
E-kurs
100
Fiskevelferd

Det er et krav i akvakulturforskriften at alle som jobber med levende oppdrettsfiskfisk skal ha kurs i fiskevelferd. Slike kurs skal være godkjent av Mattilsynet. Vi har utviklet fiskevelferdskurs som er godkjent av Mattilsynet, og tilbyr både bedriftsinterne kurs og åpne kurs.

Kjemikalie- og legemiddelhåndtering

Arbeidsgiver plikter å gi alle ansatte som er i kontakt med potensielt helseskadelige stoffer opplæring i sikker håndtering. Åkerblå tilbyr skreddersydde kurs tilpasset kundens virksomhet.

Hygienekurs

God hygiene og gode rutiner ved håndtering av fisk er en forutsetning for smittereduksjon. Bl.a. Akvakulturforskriften og SAV2 soneforskriften stiller strenge krav til renhold og hygienerutiner.

Skreddersydde kurs

I tillegg til våre standardiserte kurs, syr vi sammen og tilpasser kurs etter kundens ønske. Behovet for opplæring kan være svært variabelt hos våre kunder, likeså området det er behov for opplæring i.

Lusesertifikat

Teoretisk halvdagskurs som omfatter lovverk, generell biologi til lakselus og skottelus og rutiner for pålitelig lusetelling.

Obduksjonskurs stamfisk

Kurset tar for seg generelle forskriftskrav som gjelder stamfiskhold, biosikkerhet, aktuelle sykdommer hos stamfisk. Samt en praktisk gjennomgang av obduksjon og prøveuttak av stamfisk