Skip Navigation
Bestill kurs

Fiskevelferdskurs for brønnbåtpersonell - flere kurs under utvikling

Vi ønsker å imøtekomme rederienes behov for fleksible løsninger, der mannskap får tilgang på kurs når og hvor det passer dere. Brønnbåtkurset retter seg mot personell med ansvar for akvakulturdyr under transport, og dekker kravene i forskrift om transport av akvakulturdyr. Kurset er spesielt tilpasset temaer som er nødvendig for å  ivaretafiskens velferd under transport, samt kunnskap om smittehygiene, rengjøring og desinfeksjon. 

Vi har oppdatert innholdet med de siste krav i regelverket og praktiske erfaringer fra felten. Vi vil ha fokus på kvalitet, som vi alltid har - men på en mer fleksibel plattform. Blant stadig flere tilbydere av kurs innen fiskehelse og velferd, vil vårt fokus være den gode balansen mellom faglig innhold, praktisk tilnærming og nytteverdi. Kursdeltaker skal ha reell læring, uten at nivået blir for detaljert og omfattende.

Vi jobber med videre utvikling av kurs på denne plattformen, og etterhvert som nye kursvarianter er klare lanseres de her. Ta gjerne kontakt for spørsmål kurs@akerbla.no 

Målgruppe

Personell med ansvar for akvakulturdyr under transport/personell som jobber på brønnbåt

Kurset inneholder

  • Introduksjon til fiskevelferd
  • Fiskens biologi og fysiologi
  • Fiskesykdommer
  • Smittehygiene og biosikkerhet
  • Håndtering
  • Brønnbåtpersonell som også utfører avlusing kan ta en ekstra modul om ikke-medikamentelle metoder (IMM) (500,-)
  • Brønnbåtpersonell på slaktebåt kan ta en ekstra modul om bedøving og avlivning av fisk (500,-)

Tidsbruk

-

Pris

3500,-

Bestill kurs