Skip Navigation

Godkjenning

Kvalitet i alle ledd. Vi er akkreditert og kvalifisert. Vi har fokus på kvalitet i alt vi gjør, og alle avdelinger utfører akkrediterte tjenester.

Fremtidsrettede akkrediteringer

Åkerblå er den første fiskehelsetjenesten i Norge som utfører akkreditert helsekontroll, og juni 2017 ble Åkerblå AS også akkreditert for måling av strøm og vurdering og fortolkning av resultatene, dette som første og foreløpig eneste selskap i Norge.

En godkjenning fra Norsk Akkreditering innebærer at Åkerblå og våre oppdragsgivere har en dokumentert garanti for at alle rutiner knyttet til aktuell tjeneste gjøres ihht gjeldende standarder og lover.  En akkreditering gir også en garanti for habilitet og upartiskhet.

Akkreditert inspeksjonsorgan

Åkerblå er akkreditert inspeksjonsorgan type A for helsekontroll, anleggssertifikat, lokalitetsanalyse og fortøyningsanalyse. Last ned akkrediteringsdokument Insp 029

Akkreditert prøvetaking og analyse

Åkerblå er akkreditert for prøvetaking, artsidentifisering og vurdering og fortolkning av bunnsediment for bestemmelse av miljøstatus. Vi er også akkreditert for strømmåling inkludert vurdering og fortolkning. Last ned akkrediteringsdokument Test 252

Akkreditert produktsertifiseringsorgan

Åkerblå er akkreditert sertifiseringsorgan innen akvakultur for produktsertifisering av not, flytekrage og flåte, konstruksjonsdeler som inngår i fortøyning, ekstrautstyr samt organisasjon som utfører ettersyn og reparasjon av not. Last ned akkrediteringsdokument Prod 028

Global GAP og ASC-godkjenning 

Svært mange av våre kunder er sertifisert iht. standardene Global G.A.P og/eller ASC Salmon standard. Disse sertifiseringene stiller bla strenge krav til oppfølging og revisjon av underleverandører, noe som krever ressurser hos våre kunder. Åkerblå ønsker å tilby muligheten til å frigjøre disse ressursene hos våre kunder slik at vi sammen kan benytte tiden på best mulig måte med videre godt samarbeid. 
 
 Åkerblå AS har blitt revidert for alle relevante krav i standardene Global G.A.P. og ASC Salmon standard knyttet til oss som leverandør av tjenester. Resultatet bekrefter at Åkerblå AS som bedrift og våre ansatte følger krav til fiskehelse og –velferd, smittehygiene, miljø, rømningsfare og HMS satt i ASC- og Global G.A.P.-standardene ved utførte av tjenester hos alle våre kunder. Åkerblå oppfyller alle disse kravene gjennom eget kvalitetssystem og gode rutiner. Revisjonen har blitt utført av Bureau Veritas, se vedlagte bekreftelser.     
Last ned bekreftelse: Global Gap Statement
Last ned bekreftelse: Asc Statement