Skip Navigation

Åkerblå Group AS gjør oppkjøp i Storbritannia

08. March 2021

Investerer i britiske Ocean Ecology Ltd, som er spesialist på miljø- og havundersøkelser.