Skip Navigation

Åkerblå sin policy knyttet til Corona

12. March 2020

Åkerblå gjør løpende vurderinger av situasjonen, og vil oppdatere våre retningslinjer ut fra de råd som til enhver tid er gjeldende.