Skip Navigation

Åkerblå Group kjøper 100% av aksjene i hhv. Ferskvannsbiologen AS og Skandinavisk Naturovervåkning AS

10. July 2020