Skip Navigation

Åkerblå Group AS kjøper 100% av aksjene i Kystplan AS

05. October 2020

Åkerblå Group As har kommet til enighet med Kystplan AS hvor Åkerblå Group AS kjøper 100 % av aksjene i selskapet.