Skip Navigation

Vi lanserer fjerninspeksjon som supplement til tradisjonelle båtinspeksjoner

12. July 2019

Målet er å behovsprøve ressurser i større grad. Fiskehelsepersonell er til tider en begrenset ressurs, samtidig bruker båtene i noen tilfeller uforholdsvis mye tid på logistikk rundt inspeksjoner. Vi har et mål om å effektivisere denne aktiviteten