Skip Navigation

Åkerblå kjøper alle aksjene i FoMAS – Fiskehelse og Miljø AS

11. July 2019

Åkerblå Group AS kjøper de resterende aksjer i FoMAS Fiskehelse og Miljø AS, 1. august 2019.