Skip Navigation

Lus og Biosikkerhet

Åkerblå har rollen som regional og subregional koordinator i den nasjonale organiseringen av arbeidet mot lakselus, og er leder av Arbeidsgruppe Havbruk Nordmøre og Sør-Trøndelag.