Skip Navigation
About Åkerblå

Employees

Trondheim

Nina Paulsen
Fiskehelsebiolog
Dagfinn Breivik Skomsø
Avdelingsleder
Kurt Arvid Fladseth
Teknisk inspektør
Martin Mejdell Hektoen
Taksonom
Evelina Merkyte
Taksonom
Jovita Prakapavicute
Taksonom
Kristina Husevåg Lund
Marinteknisk inspektør
Christine Holberg Østensvig
Marinbiolog
Trude Steinbru Heggstad
Innovasjonsleder
Siri Bakøy
Fiskehelsekonsulent