Skip Navigation
About Åkerblå

Employees

Tromsø

Iris Jensen
Fiskehelsebiolog
Frode Bjørklund
Leder miljø Troms/Finnmark
Erik Schmidt Lindgaard
Miljøkonsulent
Yngve Paulsen
Senior Miljøkonsulent
Kåre Aas
Senior Miljøkonsulent
Johanna Hovinen
Miljøkonsulent
Kristine Marit Schrøder Elvik
Miljøkonsulent
Knut Halvor Renneflott Bjørnebye
Miljøkonsulent