Skip Navigation
About Åkerblå

Employees

Sjøholt

Ellen Marie Sætre
Avdelingsleder Møre
Grunde Heggland
Fiskehelsebiolog
Stein Eric Solevåg
Teknisk inspektør
Heidi Johansen Nedberg
Fiskehelsebiolog