Skip Navigation

Knowledge based marine health

Good fish health, fish welfare, and good environment are necessary prerequisites for a profitable and sustainable production of farmed fish.

Training

Knowledge provides security and satisfaction. We ensure increased effectivity and adherence to good routines through providing employees with necessary training.

Accreditation

Åkerblå have aquired Norway´s first accreditation for fish health service! Åkerblå AS focuses on quality in all tasks. We perform accredited services in all of our departments.

Trude Steinbru Heggstad ny leder for innovasjon og FoU i Åkerblå

Åkerblå Group ansetter Trude Steinbru Heggstad som ny leder for innovasjon og FoU.

Rigger seg for fremtiden, Åkerblå inn på eiersiden

Regionens største forskningsinstitutt gjør grep for å kunne fortsette veksten. Tre selskaper blir til ett og Åkerblå kommer med på laget.

Ledig stilling
Veterinær/fiskehelsebiolog

Søknadsfrist 13. februar

Lisbeth Y. Reinholdtsen blir leder for fiskehelse i Åkerblå, Nordland

Ny leder for Fiskehelse Nordland

Older articles