Skip Navigation

Knowledge based marine health

Good fish health, fish welfare, and good environment are necessary prerequisites for a profitable and sustainable production of farmed fish.

Training

Knowledge provides security and satisfaction. We ensure increased effectivity and adherence to good routines through providing employees with necessary training.

Accreditation

Åkerblå have aquired Norway´s first accreditation for fish health service! Åkerblå AS focuses on quality in all tasks. We perform accredited services in all of our departments.

John Andreas Ness går inn som prosjektleder i «Akvademiet»

Åkerblå har styrket sin satsing på kurs og undervisning

Åkerblå Group AS kjøper 100% av aksjene i Kystplan AS

Åkerblå Group As har kommet til enighet med Kystplan AS hvor Åkerblå Group AS kjøper 100 % av aksjene i selskapet.

Alle E-kurs tilgjengelig for skoleelever

Framtida er blå, og ligger i hendene til våre ungdommer

Åkerblå Group kjøper 100% av aksjene i hhv. Ferskvannsbiologen AS og Skandinavisk Naturovervåkning AS

Older articles