Skip Navigation

Knowledge based marine health

Good fish health, fish welfare, and good environment are necessary prerequisites for a profitable and sustainable production of farmed fish.

Training

Knowledge provides security and satisfaction. We ensure increased effectivity and adherence to good routines through providing employees with necessary training.

Accreditation

Åkerblå have aquired Norway´s first accreditation for fish health service! Åkerblå AS focuses on quality in all tasks. We perform accredited services in all of our departments.

VURDERING AV VELFERD TIL ROGNKJEKS VED BRUK AV FLS AVLUSER

Møt oss på Aqua Nor!

Møt oss i hall F på stand F-544

Vi lanserer fjerninspeksjon som supplement til tradisjonelle båtinspeksjoner

Målet er å behovsprøve ressurser i større grad. Fiskehelsepersonell er til tider en begrenset ressurs, samtidig bruker båtene i noen tilfeller uforholdsvis mye tid på logistikk rundt inspeksjoner. Vi har et mål om å effektivisere denne aktiviteten

Åkerblå kjøper alle aksjene i FoMAS – Fiskehelse og Miljø AS

Åkerblå Group AS kjøper de resterende aksjer i FoMAS Fiskehelse og Miljø AS, 1. august 2019.

Older articles