Skip Navigation

Knowledge based marine health

Good fish health, fish welfare, and good environment are necessary prerequisites for a profitable and sustainable production of farmed fish.

Training

Knowledge provides security and satisfaction. We ensure increased effectivity and adherence to good routines through providing employees with necessary training.

Accreditation

Åkerblå have aquired Norway´s first accreditation for fish health service! Åkerblå AS focuses on quality in all tasks. We perform accredited services in all of our departments.

Ledig stilling
Vi søker Miljøkonsulent

Vi er i stadig vekst og søker nå vår nye Åkerblå’ er

Ny tjeneste: Miljøvurderinger før bruk av legemidler

Åkerblå kan bidra med vurderinger rundt forsvarlig bruk av legemidler og kjemikalier i henhold til krav i Akvakulturdriftsforskriften §15.

FRA 2 TIL 1-DAGS FISKEVELFERDSKURS!

Det er et krav i akvakulturforskriften at alle som jobber med levende oppdrettsfiskfisk skal ha kurs i fiskevelferd.

Sjekker om sjøbunnen er frisk

Hitra-Frøya har vært med oss ut i felt

Older articles