Skip Navigation

Knowledge based marine health

Good fish health, fish welfare, and good environment are necessary prerequisites for a profitable and sustainable production of farmed fish.

Training

Knowledge provides security and satisfaction. We ensure increased effectivity and adherence to good routines through providing employees with necessary training.

Accreditation

Åkerblå have aquired Norway´s first accreditation for fish health service! Åkerblå AS focuses on quality in all tasks. We perform accredited services in all of our departments.

Åkerblå Group kjøper 100% av aksjene i hhv. Ferskvannsbiologen AS og Skandinavisk Naturovervåkning AS

Trude Steinbru Heggstad inn i styret i Møreforskning fra Åkerblå AS

Akvademiet – kurs og kompetanseheving

Alt på en plattform

Åkerblå kjøper resterende 51 prosent av Marin Helse

Åkerblå Group har inngått en avtale om å kjøpe resterende 51 prosent av aksjene i Marin Helse AS gjeldende fra 1. juli 2020. Åkerblå eier dermed 100 prosent av Marin Helse.

Older articles