Skip Navigation

Båtinspeksjoner

Kapasitet og begrensninger

 • Vi garanterer at vi kan ta oppdrag som er varslet innen 12 timer, og kommer innenfor vakttiden. På dagtid kan alle være opptatt med oppdrag, og det kan forekomme noe ventetid
 • Inspeksjoner på natt vil vi etterstrebe å flytte til dagtid etter 06 eller før 23. Vi vurderer inspeksjoner ut over denne tiden i hvert tilfelle
 • Vi etterstreber å etterkomme alle bestillinger, men i perioder er pågangen svært stor og det kan være lang ventetid
 • Vi ber om at kunden vurderer mulighet for forskyvning i størst mulig grad. Jo lengre tid i forveien inspeksjon varsles, jo større er muligheten for å få det til

Kontaktinformasjon og åpningstider

Vakttelefon alle avdelinger 99 11 73 00

Åpningstider på vakttelefon

 • Ukedager 07-21, fredag til kl. 18
 • Helg 09-18

E-post

Frøya | erik.slagstad@akerbla.no
Kristiansund | barbo@akerbla.no
Molde & Ålesund | ellen@akerbla.no
SMS er ikke mulig, men korrespondanse med vakthavende kan skje på sms når kontakt er opprettet.

Oppgi følgende informasjon ved bestilling via e-post.

 • Båtnavn og type (også for «kjente» båter)
 • Ønsket dato og klokkeslett
 • Siste oppdrag
 • Neste oppdrag
 • Grad av hast

Det er bedre å varsle en inspeksjon i god tid med forbehold om nøyaktig tidspunkt enn å vente til siste liten.

 • Ikke møtt ved avtalt oppmøte: Belastes for minstetakst (Oppmøte + timer) Tidspunkt endres underveis:
 • Timer løper i mellomtiden etter skjønn, da det sitter en person i beredskap som kanskje har sagt nei/utsatt andre oppdrag. Kommenteres på faktura.
 • Kort varsel: Det kan komme på et tillegg – vurderes ut fra hver enkelt sak