Skip Navigation

Arbeidsgruppe Havbruk

Åkerblå har rollen som regional og subregional koordinator i den nasjonale organiseringen av arbeidet mot lakselus, og er leder av Arbeidsgruppe Havbruk Nordmøre og Sør-Trøndelag.

Det er viktig å se helsekontroll og sykdomsbekjempelse i et større perspektiv enn det enkelte anlegg. Enkelte smittsomme sykdommer må bekjempes på regionalt nivå. Det samme gjelder for beredskap om større kriser og uhell skulle inntreffe. Arbeidsgruppen har felles beredskapsplaner og gjennomfører årlig en omfattende felles øvelse.

Arbeidsgruppen består av fiskehelsepersonell, driftspersonell og beslutningstagere fra alle oppdretterne i området, og samarbeider om felles tiltak rundt lakselus og andre fiskehelseutfordringer, sonestruktur og beredskap.

 • 20180425 Biosikkerhetsplan Romsdal Og Sunnmore
  469.29 KB
  Last ned
  Biosikkerhetsplan Nordmøre og Sør-Trøndelag. Publlisert 5.10.18
  306.97 KB
  Last ned
  Brønnbåtruter Nordmøre og Sør-Trøndelag. Publisert 5.10.18
  2.18 MB
  Last ned