Skip Navigation

Arbeidsgruppe Havbruk

Åkerblå har rollen som regional og subregional koordinator i den nasjonale organiseringen av arbeidet mot lakselus, og er leder av Arbeidsgruppe Havbruk Nordmøre og Sør-Trøndelag.

Det er viktig å se helsekontroll og sykdomsbekjempelse i et større perspektiv enn det enkelte anlegg. Enkelte smittsomme sykdommer må bekjempes på regionalt nivå. Det samme gjelder for beredskap om større kriser og uhell skulle inntreffe. Arbeidsgruppen har felles beredskapsplaner og gjennomfører årlig en omfattende felles øvelse.

Arbeidsgruppen består av fiskehelsepersonell, driftspersonell og beslutningstagere fra alle oppdretterne i området, og samarbeider om felles tiltak rundt lakselus og andre fiskehelseutfordringer, sonestruktur og beredskap.

 • Smitteovervåkning Sav 3 Nordmøre publisert 18.1.19
  259.05 KB
  Last ned
  Biosikkerhetsplan Nordmøre og Sør-Trøndelag. Publlisert 18.01.09
  205.93 KB
  Last ned
  Biosikkerhetsplan Romsdal Og Sunnmore publisert 20180425
  469.29 KB
  Last ned
  Brønnbåtruter og ventemerdkriterier Produksjonsområde 6. Oppdatert 21.12.18
  1.82 MB
  Last ned
  Krav ved trafikk og kontakt i SAV 3- sone Smøla. Publisert 20.11.18
  264.02 KB
  Last ned