Skip Navigation
Om Åkerblå

Ansatte

Miljø

Kenneth Kaald Jørgensen
Leder miljøavdeling
Frøya
Bjørn Erik Bye
Avdelingsleder Tromsø
Tromsø
Arild Kjerstad
Forretningsutvikler
Frøya
Frode Bjørklund
Miljøkonsulent
Tromsø
Dag Slettebø
Miljøkonsulent
Molde
Vegard Aambø Langvatn
Miljøkonsulent
Volda
Haakon Olav Christiansen
Miljøkonsulent
Svolvær
Odd Helge Tunheim
Miljøkonsulent
Frøya
Kristoffer Høyning
Miljøkonsulent
Svolvær
Espen Nordhammer
Miljøkonsulent
Frøya
Erik Schmidt Lindgaard
Miljøkonsulent
Tromsø
Jan-Kristoffer Landro
Miljøkonsulent
Frøya
Yngve Paulsen
Senior Miljøkonsulent
Tromsø
Kåre Aas
Senior Miljøkonsulent
Tromsø