Skip Navigation
Om Åkerblå

Ansatte

Frøya

Roger Sørensen
Administrerende Direktør
Administrasjon
Frode Westbye
CFO
Administrasjon
Anette Narmo Hammervold
Kvalitetsleder
Administrasjon
Renathe Greve
HR/personalleder
Administrasjon
Eirik Bjørgan
IT- leder
Administrasjon
Hallgeir Pettersen
IT-konsulent
Administrasjon
Hege Schjetne
Kontormedarbeider
Administrasjon
Lene-Catrin Ervik
Leder fiskehelse
Fiskehelse
Erik Slagstad
Avdelingsleder Frøya
Fiskehelse
Asgeir Østvik
Fiskehelsekonsulent: Veterinær
Fiskehelse
Jolanta Jagminiene
Fiskehelsekonsulent: Veterinær
Fiskehelse
Thomas Amlie
Kursansvarlig - Veterinær
Fiskehelse
Kenneth Kaald Jørgensen
Regionleder Midt
Miljø
Arild Kjerstad
Forretningsutvikler
Miljø
Geir Håvard Espnes
Leder Teknisk avdeling
Teknisk
Odd Helge Tunheim
Miljøkonsulent
Miljø
Daniel Bjørge
Marinteknisk Inspektør
Teknisk
Mirko Minorini
Marinteknisk inspektør
Teknisk
Hege Sørvåg Hauge
Fiskehelsekonsulent: Fiskehelsebiolog
Fiskehelse
Joakim Sandkjenn
Miljøkonsulent
Miljø
Inger-Lise Mellemsæther
Senior regnskapsmedarbeider
Administrasjon
Oda Felix Sønslien
Miljøkonsulent
Miljø
Hedda Østgaard
Miljøkonsulent
Miljø
Lillian Marie Jørgensen
Fiskehelsekonsulent: Veterinær
Fiskehelse
Nasir Hamdan El Shaikh
Leder Miljø Midt
Miljø