Skip Navigation
Om Åkerblå

Ansatte

Frøya

Roger Sørensen
Administrerende Direktør
Administrasjon
Anette Narmo Hammervold
Kvalitetsleder
Administrasjon
Renathe Greve
HR/personalleder
Administrasjon
Hege Schjetne
Kontormedarbeider
Administrasjon
Lene-Catrin Ervik
Leder fiskehelse
Fiskehelse
Erik Slagstad
Avdelingsleder Frøya
Fiskehelse
Asgeir Østvik
Veterinær
Fiskehelse
Jolanta Jagminiene
Veterinær
Fiskehelse
Thomas Amlie
Kursansvarlig - Veterinær
Fiskehelse
Martin Rønbeck Lundberg
Fiskehelsebiolog
Fiskehelse
Nina Paulsen
Fiskehelsebiolog
Fiskehelse
Nina Antonsen
Controller
Administrasjon
Kenneth Kaald Jørgensen
Leder miljøavdeling
Miljø
Arild Kjerstad
Forretningsutvikler
Miljø
Geir Håvard Espnes
Leder Teknisk avdeling
Teknisk
Odd Helge Tunheim
Miljøkonsulent
Miljø
Daniel Bjørge
Marinteknisk Inspektør
Teknisk
Espen Nordhammer
Miljøkonsulent
Miljø
Eirik Bjørgan
IT- ansvarlig
Administrasjon
Jan-Kristoffer Landro
Miljøkonsulent
Miljø
Mirko Minorini
Marinteknisk inspektør
Teknisk
Kristina Husevåg Lund
Marinteknisk inspektør
Teknisk
Hege Sørvåg Hauge
Fiskehelsebiolog
Fiskehelse
Joakim Sandkjenn
Miljøkonsulent
Miljø
Hallgeir Pettersen
IT-konsulent
Administrasjon