Skip Navigation
Om Åkerblå

Ansatte

Fiskehelse

Lene-Catrin Ervik
Leder fiskehelse
Frøya
Barbo Klakegg
Fagleder fiskehelse
Kristiansund
Lisbeth Reinholdtsen
Leder fiskehelse Nordland
Vesterålen
Ellen Marie Sætre
Avdelingsleder Møre
Sjøholt
Erik Slagstad
Avdelingsleder Frøya
Frøya
Asgeir Østvik
Veterinær
Frøya
Jolanta Jagminiene
Veterinær
Frøya
Thomas Amlie
Kursansvarlig - Veterinær
Frøya
Martin Rønbeck Lundberg
Fiskehelsebiolog
Frøya
Nina Paulsen Berre
Fiskehelsebiolog
Trondheim
Renate Andersen
Fiskehelsebiolog
Kristiansund
Iris Jensen
Fiskehelsebiolog
Kristiansund
Stine Mari Myren
Fiskehelsebiolog
Molde
Dag G.D. Markeng
Veterinær
Molde
Tom Erik Hoemsnes
Fiskehelsebiolog
Molde
Malene Waage Skår
Fiskehelsebiolog
Molde
Grunde Heggland
Fiskehelsebiolog
Sjøholt
Silje Fløtnes Hansen
Fiskehelsebiolog
Vesterålen
Kaja Nordland
Fiskehelsebiolog
Vesterålen
Mikael Fjeld Wold
Fiskehelsebiolog
Vesterålen
Cecilie Skjengen
Veterinær
Molde
Hege Sørvåg Hauge
Fiskehelsebiolog
Frøya
Mathias Abrahamsen
Fiskehelsebiolog
Sjøholt
Tore Weum
Digitale tjenester
Hedda Kjølleberg Tengesdal
Fiskehelsekonsulent
Kristiansund
Siri Bakøy
Fiskehelsekonsulent
Trondheim
Lillian Marie Jørgensen
Fiskehelsekonsulent
Frøya
Renè Bakken
IT- ansvarlig fiskehelse
Harstad