Skip Navigation
Om Åkerblå

Ansatte

Roger Sørensen
Administrerende Direktør
Administrasjon
Anette Narmo Hammervold
Kvalitetsleder
Administrasjon
Renathe Greve
HR/personalleder
Administrasjon
Hege Schjetne
Kontormedarbeider
Administrasjon
Lene-Catrin Ervik
Leder fiskehelse
Fiskehelse
Barbo Klakegg
Fagleder fiskehelse
Fiskehelse
Ellen Marie Sætre
Avdelingsleder Møre
Fiskehelse
Erik Slagstad
Avdelingsleder Frøya
Fiskehelse
Christine Thomassen
Avdelingsleder Vesterålen
Fiskehelse
Asgeir Østvik
Veterinær
Fiskehelse
Jolanta Jagminiene
Veterinær
Fiskehelse
Thomas Amlie
Kursansvarlig - Veterinær
Fiskehelse
Martin Rønbeck Lundberg
Fiskehelsebiolog
Fiskehelse
Nina Paulsen
Fiskehelsebiolog
Fiskehelse
Heidi Dyregrov
Veterinær
Fiskehelse
Renate Andersen
Fiskehelsebiolog
Fiskehelse
Iris Jensen
Fiskehelsebiolog
Fiskehelse
Ragnhild Aukan
Veterinær
Fiskehelse
Stine Mari Myren
Fiskehelsebiolog
Fiskehelse
Dag G.D. Markeng
Veterinær
Fiskehelse
Tom Erik Hoemsnes
Fiskehelsebiolog
Fiskehelse
Marius Hamre
Fiskehelsebiolog
Fiskehelse
Malene Waage Skår
Fiskehelsebiolog
Fiskehelse
Grunde Heggland
Fiskehelsebiolog
Fiskehelse
Nina Antonsen
Controller
Administrasjon
Kenneth Kaald Jørgensen
Leder miljøavdeling
Miljø
Bjørn Erik Bye
Avdelingsleder Tromsø
Miljø
Arild Kjerstad
Forretningsutvikler
Miljø
Geir Håvard Espnes
Leder Teknisk avdeling
Teknisk
Jenny-Lisa Reed
Avdelingsleder Oseanografi
Teknisk
Dagfinn Breivik Skomsø
Avdelingsleder
Marine Bunndyr
Øystein Stokland
Taksonom
Marine Bunndyr
Kurt Arvid Fladseth
Teknisk inspektør
Teknisk
Charlotte Hallerud
Taksonom
Marine Bunndyr
Martin Skarsvåg
Taksonom
Marine Bunndyr
Frode Bjørklund
Miljøkonsulent
Miljø
Torjus Haukvik
Taksonom
Marine Bunndyr
Embla Østebrøt
Taksonom
Marine Bunndyr
Stein Eric Solevåg
Teknisk inspektør
Teknisk
Dag Slettebø
Miljøkonsulent
Miljø
Vegard Aambø Langvatn
Miljøkonsulent
Miljø
Martin Mejdell Hektoen
Taksonom
Marine Bunndyr
Odd Helge Tunheim
Miljøkonsulent
Miljø
Iris Hestnes
Oseanograf
Teknisk
Daniel Bjørge
Marinteknisk Inspektør
Teknisk
Kristoffer Høyning
Miljøkonsulent
Miljø
Mari Ingeborg Sandvik
Oseanograf
Teknisk
Ingvild Andersson
Taksonom
Marine Bunndyr
Evelina Merkyte
Taksonom
Marine Bunndyr
Jovita Prakapaviciute
Taksonom
Marine Bunndyr
Espen Nordhammer
Miljøkonsulent
Miljø
Eirik Bjørgan
IT- ansvarlig
Administrasjon
Lars Engvik
Oseanograf
Teknisk
Kristine Torkildson
Oseanograf
Teknisk
Erik Schmidt Lindgaard
Miljøkonsulent
Miljø
Jan-Kristoffer Landro
Miljøkonsulent
Miljø
Yngve Paulsen
Senior Miljøkonsulent
Miljø
Kåre Aas
Senior Miljøkonsulent
Miljø
Silje Fløtnes Hansen
Fiskehelsebiolog
Fiskehelse
Kaja Nordland
Fiskehelsebiolog
Fiskehelse
Mikael Fjeld Wold
Fiskehelsebiolog
Fiskehelse
Mari Lindstad
Veterinær
Fiskehelse
June Moe
Kontormedarbeider
Marine Bunndyr
Mirko Minorini
Marinteknisk inspektør
Teknisk
Kristina Husevåg Lund
Marinteknisk inspektør
Teknisk
Oda Ravnås Waldeland
Miljøkonsulent
Miljø
Johanna Hovinen
Miljøkonsulent
Miljø
Cecilie Skjengen
Fiskehelsekonsulent
Fiskehelse
Torbjørn Gylt
Miljøkonsulent
Miljø
Nickolas James Hawkes
Miljøkonsulent
Miljø
Helle Hagenlund
Fiskehelsekonsulent
Fiskehelse