Skip Navigation
Åkerblå sin policy knyttet til Corona

Åkerblå gjør løpende vurderinger av situasjonen, og vil oppdatere våre retningslinjer ut fra de råd som til enhver tid er gjeldende.

AGD-sesongen 2019

PRODUKSJONSOMRÅDE 5 OG 6

Trude Steinbru Heggstad ny leder for innovasjon og FoU i Åkerblå

Åkerblå Group ansetter Trude Steinbru Heggstad som ny leder for innovasjon og FoU.

Rigger seg for fremtiden, Åkerblå inn på eiersiden

Regionens største forskningsinstitutt gjør grep for å kunne fortsette veksten. Tre selskaper blir til ett og Åkerblå kommer med på laget.

Lisbeth Y. Reinholdtsen blir leder for fiskehelse i Åkerblå, Nordland

Ny leder for Fiskehelse Nordland