Skip Navigation
Åkerblå Group AS gjør oppkjøp i Storbritannia

Investerer i britiske Ocean Ecology Ltd, som er spesialist på miljø- og havundersøkelser.

Nyansettelse ved Oseanografi i Bergen

Åkerblå styrker sin Oseanografiavdeling i Bergen