Skip Navigation

Nyansettelse ved Oseanografi i Bergen

27. januar 2021

Åkerblå styrker sin Oseanografiavdeling i Bergen

Lisbeth Håvik


Lisbeth Håvik er 33 år og har som bakgrunn M.Sc i Fysisk Oseanografi fra UIB 2011 og PhD i Fysisk Oseanografi fra UIB 2018.Hun kommer nå fra stilling som Rådgiver i meteorologi og oseanografi i Sjøforsvaret hvor hun har jobbet med rådgivning og operativ beslutningsstøtte til Sjøforsvarets stab og fartøy innen meteorologi og oseanografi, i tillegg til undervisning.

Hun har fulgt med Åkerblå en stund, og ønsker nå å gå over i en stilling som Oseanograf for å jobbe mer fagspesifikt. Lisbeth vil tiltre 6 april.