Skip Navigation

Jørund S. Larsen ansatt som ny COO i Åkerblå AS fra 1. mars 2021

24. februar 2021

Jørund S. Larsen

Jørund S Larsen er ansatt som ny COO i Åkerblå AS . Rollen som COO innebærer operasjonelt ansvar og ledelse innenfor kjerneområdene fiskehelse, miljø, rådgivning og tekniske tjenester i Åkerblå AS. Roger Sørensen som i dag innehar stillingen som COO i Åkerblå AS går over til nyopprettet stilling i Åkerblå Group AS som Adm.direktør(CEO) med virkning fra 1. mars 2021. Åkerblå omorganiserte til konsernstruktur 1. januar 2021.

Jørund S. Larsen er utdannet Cand.scient. i akvatisk fysiologi ved Norges Fiskerihøyskole i Tromsø, samt Executive MBA i økonomisk styring og ledelse ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Jørund har en bred og god arbeidserfaring som avdelingsingeniør ved NTNU, område og produksjonssjef i MOWI og har innehatt rollen de siste fire år som senior manager i BDO AS.

- Vi er meget tilfreds og stolte over at Jørund har takket ja til stillingen som COO i Åkerblå AS. Jørund kjenner oppdretts- og servicenæringen godt, har lang ledererfaring og god faglig innsikt innenfor våre kjerneområder. Det å få Jørund på laget og i ledelsen vil bidra til fortsatt god vekst og utvikling for Åkerblå, sier Roger Sørensen, Adm.direktør i Åkerblå Group AS.