Skip Navigation

Geir Håvard Espnes ny daglig leder i Kystplan AS

24. februar 2021

Geir Håvard Espnes


Åkerblå Group AS kjøpte 100 % av aksjene i Kystplan AS i november 2020. Med bakgrunn i dette har tidligere eier og daglig leder May Irene Andreassen godt over i ny stilling i Kystplan som faglig leder med ansvaret for faglig utvikling av selskapet og bistå med videre utvikling av Kystplan. Her satses det blant annet på spesialisering innenfor kystsonen.

Geir Håvard Espnes er i dag leder for Åkerblå AS sin tekniske avdeling, og vil fortsette i denne stilling i kombinasjon med stillingen som daglig leder i Kystplan AS. Geir Håvard har lang erfaring som leder i Åkerblå og han uttaler at han ser store muligheter og synergier for videre utvikling mellom Åkerblå og Kystplan.

Åkerblå Group AS ønsker og utvikle Kystplan AS videre og har ansatt ny arealplanlegger Jon Birger Johnsen med oppstart 1 april 2021, samt besluttet og opprette nytt avdelingskontor i Rørvik. Kystplan AS har fått nytt styre hvor Roger Sørensen går inn som ny styreleder og Frode Westbye som styremedlem. Kystplan AS har sitt hovedkontor på Fillan i Hitra Kommune.

Åkerblå Group ønsker og bygge videre på det gode arbeidet som May Irene Andreassen og ansatte i Kystplan har gjort over år, hvor videre utvikling av synergier mellom selskapene Åkerblå og Kystplan skal føre til bedre tjenester og nye forretningsområder i fremtiden sier Adm Direktør Roger Sørensen i Åkerblå Group.