Skip Navigation

Arvid Strømme ansatt som Direktør Utland i Åkerblå Group fra 1. juni 2021

04. juni 2021

Arvid Strømme


Arvid Strømme er ansatt som ny Direktør Utland i Åkerblå Group. Stillingen som Direktør Utland i Åkerblå Group er en nyopprettet stilling med virkning fra 1. juni 2021. Åkerblå omorganiserte til konsern struktur 1. januar 2021.

- Vi er meget tilfredse og stolte over at Arvid har takket ja til stillingen som Direktør Utland i Åkerblå, sier Adm.direktør i Åkerblå Group Roger Sørensen.

Arvid har lang ledererfaring og over 25 års erfaring fra ulike lederposisjoner innenfor internasjonal teknologivirksomhet. Solid erfaring fra kommersiell forretningsdrift, hvordan drive prosjekter/bedrifter for å oppnå lønnsomhet, strategi for å utvikle salg, salg-markedsføring, kundebehandling og kontraktsforhandling med sluttkunde. Allsidig bakgrunn innenfor teknologi, fra utvikling av produkter til produktansvar og teknologiledelse. Bred internasjonal erfaring blant annet igjennom posisjoner og prosjekter i Tyskland, Tsjekkiske Republikk, Nederland, Portugal, Slovakia og Australia. Sterkeste egenskaper er som organisator, strateg og leder. Målrettet og entusiastisk, høy arbeidskapasitet samt evne til å motivere team områder.

Arvid Strømme er utdannet Sivilingeniør i Elektronikk&Data ved NTH, samt en MBA i strategisk ledelse ved NHH:

Arvids ledererfaring og varierte bakgrunn, i team med våre datterselskaper og fagansatte, gjør oss trygge på at vi får en solid utlandsleder på plass, uttaler Adm.direktør Roger Sørensen

- Åkerblå fremstår for meg som en svært seriøs og viktig aktør i havbruksnæringen, som jeg med glede bidrar til å utvikle videre. Jeg gleder meg stort til å bli kjent med Åkerblå og kundene! – uttaler Arvid Strømme

Arvid er bosatt i Trondheim, og vil ha kontorsted i Trondheim og Frøya, samt ved vårt kontor i Oben i Skottland

For ytterligere info, kontakt; Roger Sørensen.

roger@akerbla.no, eller mob 91537123.