Skip Navigation

Trude Steinbru Heggstad inn i styret i Møreforskning fra Åkerblå AS

07. juli 2020

Møreforsking har fusjonert sine to datterselskap inn i Møreforsking as. Grepet vil forenkle og effektivisere virksomheten. I tillegg kommer en ny aktør inn på eiersiden.


- Gjennom å slå sammen dagens tre selskaper til én enhet vil vi få mer ut av dagens ressurser, og være bedre rustet til fortsatt vekst, sier styreleder Tormod Thomsen.


I forbindelse med omorganiseringene endres også eierstrukturen i Møreforsking AS. Åkerblå kommer inn som ny eier sammen med de opprinnelige eierne. Åkerblå er den største uavhengige fiskehelsetjenesten i Norge, og har lokasjoner langs hele kysten fra Volda til Tromsø. Siden 1991 har de bidratt til bedre fiskehelse for den norske oppdrettsnæringen.

- Med Åkerblå på laget får Møreforsking muligheten til å styrke hele sin tverrfaglige satsning knyttet til akvakulturnæringen, sier direktør i Møreforsking, Agnes Gundersen.

Eiersitsen i Møreforsking AS blir nå slik:
Møre og Romsdal Fylkeskommune 47,5% av aksjene,
NTNU 19,2%,
Høgskolen i Molde 17,6%,
Åkerblå 13,3%,
Høgskolen i Volda 1,5% og
Stiftinga Møreforsking 0,9%.

- Vi har som mål å fortsette veksten i hele regionen, og ønsker også å satse på forskning i et enda bredere spekter av næringslivet, sier Gundersen.